Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

lördag 1 december 2012

Tecken på mognad hos unga män (Paul Washer)

Unga män nuförtiden, för det mesta, förblir "tonåringar" mycket längre än de borde. Vissa växer aldrig ur detta livsstadie. Paul Washer pratar om mognad och unga män i detta klipp från HeartCry Missionary Society.