Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

söndag 23 december 2012

"Jul-evangelisation"

Har varit en vecka där jag varit sysselsatt med diverse trevliga och mindre trevliga saker, och bloggen har berövats att ha en lika frekvent uppdatering av inlägg som den brukar. Det var Martin Luther som sa att han hade så mycket att göra och så lite tid till att göra allt, så han måste be några extra timmar om dagen... visdomsord från reformatorn, som jag, i min dumhet och otro, inte har tagit till mig.

Lördagen hade församlingen "jul-evangelisation". Vi passade på att ta tillfället att berätta om Honom vars födelse firas såhär års. Detta ägde rum i ett område med mycket invandrare och muslimer.

Jag fick vittna om Guds rättvisa dom för en muslim. Han började få insikt om att hans synd gjorde att Gud måste straffa honom, att Gud är rättvis och inga goda gärningar kan hjälpa oss att få en rätt ställning inför Gud. Han sade rakt ut att det finns inget han kan göra. Han verkade verkligen bekymrad över sitt tillstånd. Plötsligt kom hans buss och han fick springa ut. Men han fick en traktat där han kan läsa Evangeliet. Jag vill be er att be för honom. Det är alltid förunderligt att se Guds Ande verka och överbevisa någon om synd och att de förtjänar domen. Man tror ju alltid det är omöjligt att övertyga en religiös människa, med alla deras inlärda system om hur man ska förbättra sig själv och förtjäna syndernas förlåtelse genom goda eller religiösa gärningar. Men vi måste troget hålla fast vid Guds Ord och Anden gör jobbet att övertyga.

Då vi är inne i denna tid på året kommer jag nog inte att öka blogg-takten mer på ett par veckor. Därför, lite om "julen:" Det vanligaste är väl att läsa det s k julevangeliet i Lukas men det finns ju även om Jesu födelse i Matteus och Johannesevangeliet som man inte får förbise, de visar en mycket viktig sanning.

Med Jesu Kristi födelse gick det till så: hans mor Maria var trolovad med Josef, men innan de hade kommit tillsammans, visade det sig att hon var havande genom den helige Ande. Josef, hennes man, var god och rättfärdig. Han ville inte dra vanära över henne, och därför beslöt han att i hemlighet skilja sig från henne. Men när han tänkte på detta, se, då visade sig en Herrens ängel för honom i en dröm och sade: "Josef, Davids son, var inte rädd att ta till dig Maria, din hustru, ty barnet i henne har blivit till genom den helige Ande. Hon skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder." Allt detta skedde, för att det skulle uppfyllas som Herren hade sagt genom profeten: Se, jungfrun skall bli havande och föda en son, och man skall ge honom namnet Immanuel, det betyder Gud med oss.
(Matteusevangeliet 1:18-23 SFB)

Kristus är latiniserat av grekiska χριστος [Christós], som betyder smord, eller som titel Den Smorde. Jesus är den utlovade Messias, Den Smorde Frälsaren som Gud har utsett att rädda Sitt folk.

Jesus är latiniserat av grekiska Ιησους [Jäsoús] som i sin tur är grekiserat av arameiska ישוע [Yeshúagh] som i sin tur är arameiserat av hebreiska יְהוֹשֻׁעַ [Yehåshúagh] som betyder Yehå (dvs Yehåwah (HERREN/Gud) räddar, eller Yehå är räddningen.

Se upp för alla hebré-posers där ute som kräver att man ska kalla Jesus för Yeshua, Yahshua, och allt annat än hur det egentligen ska uttalas; antagligen kan de inte ens hebreiska, vet inte hur man ska läsa eller uttala det. Många av dem tycker att man ska hålla de judiska högtiderna och är emot att "fira jul" (OK jag har också problem med det ordvalet* men det är fritt, Gal 5:13, Rom 14:5-6.) Många av dem tenderar även att förneka att Yehåshúagh/Jesus är Gud.

Men just denna text i Matteusevangeliet visar att Jesus är Gud. Först och främst får Han namnet som betyder att YHWH/Gud räddar. Och det är Jesus som räddar. Alltså är det Han som är Gud, som räddar. Som om inte det vore nog så skriver Matteus att profetian "Gud med oss" härmed är fullbordad. Poängen är inte att han skulle få ett namn, Han fick ju inte namnet Immanuel alls, utan poängen är vad namnen betyder, att Jesus är Gud, eftersom Han räddar, och Gud räddar, och Han är alltså Gud som kom ner för att vara med Sitt folk och rädda dem, och därmed uppfylls profetian "Gud med oss."

Och Johannesevangeliet:

I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till, som är till. [...]Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning.
(Johannesevangeliet 1:1-3, 14 SFB)

Att Gud blev kött, blev människa, är en viktig sanning som många tar tid att minnas såhär års.

1 Joh 4:1-6 Att pröva andarna
Älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de är från Gud, eftersom många lögnprofeter gått ut i världen. Genom detta känner ni Guds Ande: varje ande som bekänner att Yehåshúagh Den Smorde kommit i kött är från Gud. Och varje ande som inte bekänner Yehåshúagh är inte från Gud; och detta är den som tillhör den antismorde, som ni hört att den ska komma, och nu redan är i världen. Ni är från Gud, små barn, och ni har besegrat dem, eftersom Han i er är större än han i världen. De är av världen, genom detta talar de av världen och världen lyssnar på dem. Vi är av Gud, den som känner Gud lyssnar på oss, han som inte är av Gud lyssnar inte på oss. Genom detta känner vi sanningens ande och villfarelsens ande.

*Det är sannolikt att ordet "jul" kommer från Jólner - ett av avguden Odens namn. Därför är jag kanske inte så förtjust i att använda ordet eller fraserna "god jul" eller "fira jul." Men för enkelhetens skull... och ordet har inte den betydelsen för någon idag. Det är mycket i våra jultraditioner som kan ha oklart eller dåligt ursprung men idag är det saker som inte har den betydelsen utan är harmlösa.

Här är lite mer tankar jag skrivit tidigare när det var jul: http://job25-masken.blogspot.se/2010/12/blog-post.html

Här är också en artikel som är väldigt intressant: Christmas and the Regulative Principle