Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

söndag 2 december 2012

Om några dagar kanske jag är i Helvetet (James Smith 1865)

Min tid är kort!
(Job 10:20 SFB)

Du kanske lever som om du trodde att dina dagar kommer bli många - och lever i synd och dårskap, och struntar i dina eviga bekymmer! Du kanske planerar och beräknar, som om du skulle leva här för evigt, eller åtminstone är säker på många kommande år. År! Men, vi är ju inte säkra på månader, veckor, dagar, timmar, inte ens minuter! I bästa fall är vår tid kort!

Om min tid är kort, då kommer tiden snart sluta med mig, evigheten kommer snart öppna sig över mig och jag ska snart veta vad Himlen, eller Helvetet, verkligen innebär! Hur allvarligt!

Om några dagar, kanske jag är i Himlen! Jag kanske ser Lammet på tronen. Jag kanske går med den triumferande skaran i Guds närvaro.

Men om några dagar, kanske jag är i Helvetet! I Helvetet? Ja, i Helvetet!
I eld som aldrig släcks!
I evinnerliga brännanden!
I outsägliga plågor!
Djävlarnas lekboll.
Fördömda själars kompanjon.
Under Guds fördärvande, sprängande och förvissnande förbannelse.
Helvetet! Vem kan säga hur Helvetet är? Vem kan beskriva dess tortyrer, dess fasor, dess skräckinjagande miljöer?

Min tid är kort! Ja! Då måste jag snart vara i Himlen - eller Helvetet.

Läsare, dina tid är kort! Den kan vara mycket kort - mycket kortare än du räknat ut. Tänk om den skulle ta slut! Tänk om bestämmelsen gått fram från den eviga tronen: "Imorgon ska du dö!" Och du fick veta det genom någon angelisk budbärare som hörde det uttalas - hur skulle du känna dig? Hur? Vad skulle du göra? Var skulle du vara i evighet?

Lär oss inse att våra dagar är räknade, så att vi får visa hjärtan.
(Psaltaren 90:12 SFB)


(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska