Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

måndag 31 december 2012

Titta upp! - Ett Motto för det Nya Året (James Smith,1865)

Räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning.
(Lukasevangeliet 21:28 SFB)

Vi kommer in i ett nytt år. Vi ska få:
nya mödor,
nya prövningar,
nya frestelser, och
nya bekymmer

I vilket stadie, på vilken plats, i vilket tillstånd vi än må föras till detta år - låt oss söka nåd att följa vår Herres kärleksfulla råd, och "Räta på er och lyft upp era huvuden!"

Titta inte bakåt - som Lots hustru gjorde.

Titta inte inåt - som för många gör.

Titta inte runt omkring dig - som David gjorde.

Utan "räta på er och lyft upp era huvuden!" Titta till Gud - Han är din Fader, din Vän, din Frälsare. Han kan hjälpa dig. Han kommer hjälpa dig. Han säger "Se på mig, och bli befriad - för jag är Gud!"

Titta upp för att få ljus att leda dig - och Han kommer visa din väg.

Titta upp för nåd att helga dig - och Jesu nåd kommer finnas tillräcklig för dig.

Titta upp för styrka att göra dig kapabel att göra och genomlida Guds vilja - och Hans styrka kommer fullkomnas i din svaghet.

Titta upp för tröst att uppmuntra dig - och som en tröstande mor, kommer Herren trösta dig.

Titta upp för tapperhet att inge mod i dig - och Herren kommer ge tapperhet till de svaga; och för de som inte har någon makt - kommer Han öka styrkan.

Titta upp för uthållighet att bevara dig - och Gud som bevarar dig kommer få dig att kunna bära den tyngsta börda, och tyst genomlida de mest smärtsamma slagen.

Titta upp för försyn att förse dig - och mjölkrukan kommer inte bli förbrukad, och oljeflaskan kommer inte torka ut; utan Gud kommer förse dig med alla dina behov, enligt Hans härliga rikedomar i Kristus Jesus.

Titta upp i tro - ha förtroende till en trofast Guds Ord.

Titta upp i bön - be om vad Gud nådefullt har utlovat.

Titta upp i hopp - förvänta dig vad du ber i Jesu namn.

Titta upp i beundran - och beundra Guds suveränitet, rättfärdighet och vishet.

Titta upp ständigt - låt inget skrämma eller modfälla dig! Säg istället "Våra ögon är på Herren vår Gud - tills Han visar oss barmhärtighet."

Titta upp - för detta kommer bevara....
huvudet från att svimma
hjärtat från att sjunka
knäna från att skaka
fötterna från att halka
händerna från att hänga ner!

Det är omöjligt att säga vad som kommer att hända oss, eller vad som kommer krävas av oss detta år - men titta upp! denna anvisning kommer att, om den riktigt uppmärksammas...
skaffa allt vi behöver
säkra oss mot allt som vi fruktar, och
göra oss överlägsna mot alla våra fiender och fasor!

Min kristne vän, är du rädd? "Titta upp" och hör Jesus säga till dig: "Var inte förskräckt - Jag Själv ska hjälpa dig!"

Är du modfälld? "Titta upp" - och din ungdom ska förnyas som örnens, och nytt ljus, tröst och mod ska ges åt dig!

Misströstar du? "Titta upp" för Jesus knäcker aldrig ett böjt halmstrå, inte heller släcker Han en rykande veke.

Titta inte för mycket på din synd - titta på Guds dyrbare Sons oändligt förtjänstfulla blod!

Titta inte för mycket på dig själv - utan titta på Jesus, som alltid lever och för din talan i Himlen.

Har du berövats av din tröst, dina stöd, och dina ägodelar? I så fall, titta upp! Han som berövade dig - älskar dig! Han kommer vara mer än allt detta för dig! Han kommer att...
lägga om ditt brustna hjärta,
lugna din upprörda ande,
uppmuntra ditt hängiga sinne, och
fylla dig med Sin egen fred och glädje.

Titta upp...
för allt du behöver;
från allt du är rädd för;
genom allt som skulle stå i din väg.

Titta upp varje dag, och säg med David: "HERRE, om morgonen hör du min röst, om morgonen vänder jag mig till dig och väntar ivrigt" (Psalm 5:4)

Titta upp i varje prövning, och säg: "Jag lyfter mina ögon upp till bergen. Varifrån skall min hjälp komma? Min hjälp kommer från HERREN, som har gjort himmel och jord."

Titta inte på din synd - det kommer göra dig modfälld!

Titta inte på dig själv - det kommer att stressa dig!

Titta inte på Satan - han kommer förvilla dig!

Titta inte på människor - de kommer bedra, eller svika dig!

Titta inte på dina prövningar - de kommer att slå ner dig!

Låt oss då lägga bort allt som tynger, och särskilt synden som snärjer oss så hårt, och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare.
(Hebreerbrevet 12:1-2 SFB)

Titta bara, titta alltid, titta spänt - på Jesus!

Titta när du springer, titta när du arbetar, titta när du kämpar, titta när du lider, titta när du lever, och titta när du dör - på Jesus, som är till höger om Gud i ära.

Åh, titta, titta, titta på Jesus!

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska