Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

lördag 15 december 2012

Frågor och svar med Sproul, MacArthur och Lawson

Teologiska tungviktare träffas och samtalar öppet och uppriktigt om brännande ämnen... RC Sproul, John MacArthur och Steve Lawson besvarar frågor om att stå fast i tron och andra lärofrågor.

Några av frågorna de tar upp:
-Hur viktigt är det att hålla fast vid att Adam var en historisk person?
-Kommer böner till Maria och helgon att hålla någon utanför himlen om de bekänner tro på Kristus?
-Vad är Evangeliet?
-Kan mystisk bön leda till "en-världsreligionen?"
-Kommer dödfödda barn till himlen?
-Älskar Gud oss precis som vi är?
-Varför är så många kristna emot reformert teologi ("kalvinism?")

Om videon inte funkar så kan man välja att se eller lyssna på hemsidan: http://www.ligonier.org/learn/conferences/standing-firm-2012-west-conference/questions-and-answers-west-conference/