Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

måndag 14 september 2009

CCN Intervjuar Mark Cahill

CHANGE Collegian Network (CCN) är en verksamhet som finns till för att uppmuntra collegestudenter att passionerat söka en nära vandring med Jesus Kristus, glädjefyllt uppfylla Guds vilja för deras liv, och medlidsamt predika det bibliska evangeliet till alla i sin krets och utanför. (beskrivning från deras youtubekanal)

Mark Cahill tar en paus med CCN efter att ha predikat på Jersey Fire 2008 och pratar om sitt vittnesbörd, hur vänskapsevangelisation bör vara, vad man ska göra när folk hatar en för evangeliet, och mycket mer!

Del 1 (gick ej att bädda in):
http://www.youtube.com/watch?v=2RznWcjOqTU

Del 2:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar