Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

måndag 28 september 2009

Meditera över HELVETET!

(William Dyer, "Christ's Famous Titles")

Meditera ofta över dessa fyra stora ting:
Döden, som är ytterst oundviklig.
Domen, som är ytterst sträng.
Helvetet, som är ytterst sorgligt.
Himlen, som är ytterst ljuvlig.

Meditera över HELVETET, som är ytterst sorgligt!

Himlen är en plats där allt är trevligt,
och Helvetet är en plats där allt är sorgligt.

I Himlen--finns inget förutom väl;
men i Helvetet--finns inget förutom ve!

"De ogudaktiga skall vika tillbaka ner i dödsriket,
alla hednafolk som glömmer Gud.'' Psalm 9:18
Märk, herrar--de ogudaktiga skall vika tillbaka ner i helvetet.

Åh, rysliga ställe--där djävulen är fångvaktaren!

Helvetet är fängelset,
fördömelse är straffet,
evighet är tiden,
svavel är elden, och
människor och djävlar är bränslet!

Att genomgå detta kommer bli outhärdligt;
och att undvika det kommer vara omöjligt!

Detta är dagen för Guds fördragsamhet;
den där dagen kommer människan dragas in i hettan!
Där kommer de lida:
smärta utan lindring,
plåga utan slut,
sorg utan stöd,
och elände utan förbarmande!

Herrar! Meditera över Helvetet!

Åh, vilka helveten som finns i Helvetet!
Helvetet är:
att mista Gud,
att mista Kristus,
att mista allt gott!

Oändliga, oupphörliga, och obotliga plågor måste bli deras eviga tilldelning!

Åh, om ni ofta skulle tänka på Helvetet!

Om du en gång trillar ner i Helvetet--så efter tusen år:
kommer du vara så långt ifrån att komma ut ur Helvetet,
som du var vid din första gång in i Helvetet!

Det finns bara ett sätt att HÅLLA en människa från Helvetet
--men det finns inget sätt att TA en människa från Helvetet!

I denna värld, växer både vetet och agnarna
tillsammans, men de ska inte alltid ligga tillsammans!

I Helvetet, ska det inte finnas ett helgon bland de förskräckta!
I Himlen, ska det inte finnas en syndare bland de förhärligade!

Fördömelsens hav--ska aldrig bli
sötat med en droppe medlidande!

Kommer du tycka synd om en person som går till galgen--och
kommer du inte tycka synd om syndaren som går till den bottenlösa avgrunden?

Vilken fruktansvärd hemsökelse är det--där
dödens svarta häst går först, och
vredens röda häst följer efter!

Åh, det måste verkligen vara ledsamt--när en död kommer tätt efter den andra; när den andra döden kommer tätt efter den första döden!

En människas skick i detta liv kan vara hederligt,
och ändå kan hans skick i evigheten vara fördömligt!

Fattige Lasarus kommer till Himlen--
när rike mannen kommer till Helvetet.

Det är mycket bättre att komma till Himlen fattig
--än att komma till Helvetet rik!

Åh, herrar! låt oss gå till Helvetet i kontemplation, så att
vi aldrig måste komma till Helvetet i kondemnation!

Åh herrar! Meditera över Helvetet!


Kommer du att komma till Helvetet och finns någon räddning? SE EFTER HÄR!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar