Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

lördag 26 september 2009

Fjantigt

Ett försök att hastigt återskapa ett deletat blogginlägg. Fråga inte...

Kommer hem från evangelisation, som jag skrivit om och nu finns här, och får se:
Humoristerna utför avdop enl Dagen. Blev inte förvånad eftersom jag hört att de avdöper i USA. Vet inte om de använde en rosa hårtork för att torka bort vigselvattnet (sic) iofs.
Dagens enkätundersökning: vad tycker du? Alternativ: Rolig, Oskyldig, Respektlös. Vad hände med alternativet fjantig? Är inte hädiskt som hån-nattvarden som utförts här och där av ateistiska ivrare, vilket också är fjantigt. De själva tror att de är roliga. Vad tror de att de gör? Tror de att vi ska bli uppretade och ta på oss korsriddarrustningen, halshugga dem med våra Heliga, vigselvatten(sic)drypande Svärd? Det verkar som de har den fördomen och många andra. Vi blir bara ledsna för det blir mer vrede i Helvetet för dem och ber för deras frälsning. Humanisterna är väl mest emot oss vuxendöpande kristna, som i regel är mer bibeltrogna (baptister, pingstvänner) som inte barndöper egentligen så de missar ju helt också.

När de genomför den naturliga handlingen, läses en lapp upp, jag försöker citera ur minnet: Nu är du befriad från vidskeplighetens bojor och en snäv världsbild...välkommen till en värld av kunskap, kritiskt tänkande och sökande efter sanning

Fördomar, fördomar. De bör veta bättre än att fortfarande köra med "ni är idioter, vi är smarta." Har läst att ateister tror att kristna ser upp till att tro emot alla bevis osv. Jag börjar se bekräftelse för detta.
Det kan inte bara vara ett skämt. Något måste ligga under. Finns det något magiskt i dopet som de känner att de ändå måste avdöpa sig? Måste man torka bort vigselvattnet (sic) annars finns de magiska krafterna kvar som binder en i vidskeplighet och snäv världsbild utan kunskap, kritiskt tänkande och sökande efter sanning? Det låter som några andra är vidskepliga här...

Vad är sanning? vad är kunskap? vad är kritiskt tänkande? Det är bibliska begrepp som bara är vettiga utifrån en biblisk världsbild. Det finns inga vetenskapliga bevis för dem. Motsvarande kan man säga om vidskeplighet. Enligt Bibeln är det dåligt, men varför skulle det vara dåligt, finns det några vetenskapliga bevis för vad som är rätt och fel, bra eller dåligt? De måste stjäla från Bibeln för att ens kunna försöka säga emot den.

Se även en isärplockning av humanisternas tidigare kampanj här

11 kommentarer:

 1. Nej, det är enbart ett skämt. När man döps får man lite vatten på huvudet och det är allt. Vatten på huvudet torkas av med hårtork.

  Att dina filosofiska frågor skulle vara bibliska begrepp är förresten helt felaktigt. Frågorna uppstod redan under antiken. Speciellt hos Sokrates. Få har sedan dess försökt förklara det genom bibeln och samtidigt hållit sig inom filosofins ramar.

  SvaraRadera
 2. Vattnet borde väl ha torkat av efter alla år utan att man behöver använda en rosa hårtork.

  Begreppen kommer ända ifrån skapelsen som beskrivs i Bibeln, och är bara vettiga utifrån en biblisk världsbild

  SvaraRadera
 3. Förtydligande av vad jag menar: eftersom Jesus är Sanningen (Joh 14:26) och det är i vishetens och kunskapens alla skatter är gömda (Kol 2:3) kommer dessa från (rättelse:) evighet. Kritiskt tänkande har Gud skapat människan med så det är ända från skapelsen.

  SvaraRadera
 4. Nej, det är symboliskt för att lyfta fram individens självbestämmande. Något humanismen tror stenhårt på och som inskränks i och med dopet.

  Begreppen skrevs i bibeln, som är sann eftersom bibeln är sann. Har jag förståt dig rätt då? Det lät inte rätt.

  SvaraRadera
 5. Nu är det jag som måste förtydliga mig lite grann: Begreppen finns bevisligen från begynnelsen eftersom det står så i bibeln, detta förstår vi (blir vettigt) genom bibeln.

  Det skapar som du ser problemet att bibeln rättfärdigar sig själv.

  SvaraRadera
 6. Varför tror humanismen stenhårt på individens självbestämmande och att detta inte bör inskränkas?

  Nej, jag måste ha missförstått dig. När jag läser din första kommentar inser jag att du måste ha förstått det som att jag menade att de filosofiska frågorna "vad är sanning?" osv var begreppen.
  Testar att omformulera vad jag menade "sanning, kunskap och kritiskt tänkande är bara vettiga i en biblisk världsbild."

  SvaraRadera
 7. Finns det något magiskt i dopet som gör att kristna känner att de måste döpa sig? Om det ej finns anledning att avdöpa finns inte heller anledning att döpa. Dopet har en innebörd och varför skulle det vara respektlöst eller fånigt att ta avstånd från detta budskap?

  Den dåliga kunskapen står du själv för. Humanister är inte emot någon som efter eget samtycke vill döpas utan att folk döps mot sin vilja.

  SvaraRadera
 8. Anonym
  Jag har tidigare informerats om att det bara var ett skämt och att inget var underliggande, som jag, ändå inte på särskilt blodigt allvar insinuerade. Tack för att du bekräftar detta.

  Även jag har svårt att se vad som skulle vara respektlöst med att ta avstånd ifrån ett särskilt budskap, och vill inte minnas att jag sagt eller tyckt något annat. Att markera sitt avståndstagande i denna särskilda fråga på detta sätt ansåg jag fjantigt. Så vitt jag vet stod inte t.ex. baptisterna, som också är emot att barn döps, och till och med blev dödade för denna ståndpunkt, och avdöpte folk innan de döpte om dem.

  SvaraRadera
 9. Daniel,

  Att "sanning, kunskap och kritiskt tänkande" är "bibliska begrepp som bara är vettiga mot en biblisk bakgrund." är en vanligt förekommande föreställning för människor som lever i en dogm: "Det är sant, därför att jag tror på det"

  1. Sanning, kunskap och kritiskt tänkande är inte bibliska begrepp, utan används i många situationer i samhället UTAN att man går till bibeln, koranen eller annan religiös bok.

  2. Begreppen kan bli vettiga mot bakgrund av vilket annat material som helst: T.ex. en lärobok i matematik, filosofi, fysik, biologi et.c.

  3. Om ett forskarteam ska ta fram ett nytt läkemedel: Skulle du då välja gänget som försöker ta fram pillret med hjälp av bibeln, eller teamet som istället läser medicinsk och farmaceptisk litteratur?

  SvaraRadera
 10. Anders,

  Det är viktigt för att ha en verklig diskussion inte ändra på orden så att man får den man svarar på att säga något denne inte har sagt och underlättar för att säga emot (jfr halmgubbsargument). Jag ser egentligen inte hur detta skulle ändra betydelsen av vad jag skrev men av dina slutsatser och på dessa grundade frågor att döma, verkar det ju ha blivit så. Jag svarar ändå så kanske du förstår vad jag menar.

  1. Sanning, kunskap och kritiskt tänkande är inte bibliska begrepp, utan används i många situationer i samhället UTAN att man går till bibeln, koranen eller annan religiös bok.

  Tack vare att Bibeln är sann används dessa i många situationer i samhället. Inte för att det står i Bibeln utan för att Bibeln är sann: att Gud skapat människan och givit henne detta. Så, den bibliska världsbilden kan ge verklig grund för att (1) det finns sanning, kunskap, kritiskt tänkande (2) det används i många situationer i samhället. Den ateistiska världsbilden kan inte förklara något av dessa saker.

  2. Begreppen kan bli vettiga mot bakgrund av vilket annat material som helst: T.ex. en lärobok i matematik, filosofi, fysik, biologi et.c.

  Varför det var viktigt att du lade märke på det riktiga ordet jag använde: världsbilden. Läroböckerna är skrivna utifrån världsbilder. Frågan är ju, vilken världsbild kan ge verklig mening åt matematik, filosofi, fysik, biologi et.c.? I slutändan kan bara en biblisk skapelsevärldsbild ge mening åt det vi tar för givet.

  3. Om ett forskarteam ska ta fram ett nytt läkemedel: Skulle du då välja gänget som försöker ta fram pillret med hjälp av bibeln, eller teamet som istället läser medicinsk och farmaceptisk litteratur?

  Ahh härligt med fördomar.
  Båda grupper kommer iallafall i slutändan använda sig av medicinsk och farmaceptisk litteratur. Men varför? De som läst Bibeln kommer att finna att Gud skapade världen och människan att förstå världen med sina sinnen osv och därför ha en verklig grund för att tillämpa vetenskap. De som går direkt till medicinsk och farmaceptisk litteratur har egentligen ingen grund utan gör det efter eget godtycke.

  SvaraRadera
 11. Som svar på Odelberg om att Bibeln är sann, därför att den är sann. Detta är inte vad jag påstod. Jag utgår ifrån en absolut standard, precis som alla andra.
  Varför är det fel att Bibeln rättfärdigar sig själv?
  Endast utifrån en biblisk världsbild, som kan ge verkliga skäl till varför vi bör lita på logik, kan det vara fel med cirkelresonemang.
  Sedan måste inte alltid cirkelresonemang vara fel. Det är oundvikligt när det gäller en absolut standard. Eftersom en absolut standard, som i detta fall Bibeln, inte får hänvisa till en högre standard (annars är det inte en absolut standard) måste den hänvisa till sig själv.
  När folk accepterar Bibeln som Guds Ord för att den säger det, är det att resonera i en cirkel. Men när folk förkastar Bibeln som Guds Ord resonerar de också i en cirkel, de börjar med antagandet att de inte behöver börja sitt tänkande med Gud (och antar att Bibeln har fel - Ords 1:7) och sedan drar slutsatsen att Bibeln har fel.

  SvaraRadera