Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

onsdag 2 september 2009

Himlen skulle vara ett outhärdligt Helvete!

(Charles Spurgeon, "The Treasury of David")

"Så är det inte med de ogudaktiga, de är som agnar som vinden för bort. Därför skall de ogudaktiga ej bestå i domen, ej syndarna i de rättfärdigas församling.” Ps 1:4-5

Väl kan de heliga längta efter himlen, ty inga onda människor ska bo där! Alla våra församlingar på jorden är blandade. Varje kyrka har minst en djävul i sig. Ogräset växer i samma fåror som vetet. Det finns ingen loge som ännu blivit noggrant rensad från agnar. Syndare BLANDAS med helgon—som slagg blandas med guld.

Guds dyrbara ädelstenar ligger fortfarande i samma fält som värdelöst grus. På denna sida Himlen, förargas rättfärdiga Lotar oavbrutet av Sodoms onda människor. Låt oss glädjas då, att i himlen där uppe, ska inte en endaste oförnyad själ tillåtas.

De onda kan inte leva i himlen. De skulle inte vara i sitt rätta element. Förr kunde en fisk leva i ett träd—än de onda i Paradiset! Himlen skulle vara ett outhärdligt helvete—för den obotfärdiga människan, även om hon skulle få tillåtelse att komma in. Men en sådan förmån skall aldrig ges till den som förblir laglös. Må Gud se till att vi får ett namn och en plats i Hans gårdar där uppe!

Må Herren rena våra hjärtan och våra vägar, så att vi må undkomma de ogudaktigas dom, och ha de rättfärdigas salighet! "Ty HERREN känner de rättfärdigas väg, men de ogudaktigas väg leder till fördärvet." Ps 1:6

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar