Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

tisdag 22 september 2009

Meditera över DOMEN!

(William Dyer, "Christ's Famous Titles")

Meditera ofta över dessa fyra stora ting:
Döden, som är ytterst oundviklig.
Domen, som är ytterst sträng.
Helvetet, som är ytterst sorgligt.
Himlen, som är ytterst ljuvlig.

Meditera över DOMEN, som är ytterst sträng.

"Vi måste alla träda fram inför Kristi domstol!"

De som inte kommer inför Hans nådastol,
ska tvingas komma inför Hans domstol!

Den som inte av Hans Ord vill blir närd--ska istället få smaka på Hans svärd!

De som idag är gudlösa--kommer den dagen bli mållösa!

När det är förbi med hela denna världens tid--är det förbi med all deras vishet, för de ser:
jorden stå i lågor,
himlarna bäva,
stjärnorna falla,
gravarna öppnas,
domen påskyndas,
sol och måne sörja,
Kristus och Hans änglar komma!

Han som kommer att uppväcka de döda,
kommer också för att döma de döda.

Åh! mina herrar, den stora dagen för stora syndare kommer bli en förskräcklig dag--när de får se Kristus komma bland molnen:
med stor makt och härlighet,
krönt med värdighet,
rasande av ilska, och
åtföljd av sina skördeänglar!
Han ska ta alla kungar och adelsmän, höga och låga, rika och fattiga, till doms! Och där ska Han döma dem, inte efter deras bleka ansikten--utan efter deras svarta hjärtan! "han kommer för att döma jorden. Han skall döma världen med rättfärdighet och folken med rättvisa!" Psalm 98:9

Ni som inte räknar med att Han kommer--
hur ska ni avlägga räkenskap när Han kommer?

Mina herrar! Meditation över domen--kan göra er säkra mot domen!

De som nu dömer sig själva i sina egna privata sittningar--
ska inte bli dömda av Kristus inför Hans stora tron i domen!


Hur kommer Gud döma dig? Se efter!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar