Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

tisdag 15 september 2009

Meditera över DÖDEN!

(William Dyer, "Christ's Famous Titles")

Meditera ofta över dessa fyra stora ting:
Döden, som är ytterst oundviklig.
Domen, som är ytterst sträng.
Helvetet, som är ytterst sorgligt.
Himlen, som är ytterst ljuvlig.

Meditera över DÖDEN, som är ytterst oundviklig.
"det är bestämt om människan att hon en gång skall dö" Hebr 9:27

Av stoft var människan skapad;
till stoftet skall människan vända åter.

Att tänka på döden--är som döden för vissa!

Åh, mina herrar! Meditera över döden.

Meditation över döden--kommer ta död på synden!

Döden för de ogudaktiga--är slutet på allt välbefinnande, och början till allt elände!
Döden för de gudfruktiga--är utgången från synd och sorg, och ingången till frid och glädje!

Helgonens njutningar skall vara oförlikneliga,
när syndarnas plågor skall vara olidliga!

När en troendes själ lämnar hennes egen famn--går den in i Abrahams famn! När ett helgon dör--lämnar hon allt sitt ont bakom sig, och bär sitt goda med sig! När en syndare dör--bär hon sitt onda med sig och lämnar sitt goda bakom sig!

Den gudfruktige går från ont--till allt gott.
Den ogudaktige går från gott--till allt ont.

När ett helgon lämnar världen--återvänder hennes själ till glädje och vila!
När en syndare lämnar världen--kommer hennes kropp till att förtäras av mask, och själen till elden för att bli plågad!

Helgonet kommer till Abrahams famn;
syndaren kommer till Belsebubs famn!

Vetet kommer till logen;
agnarna kommer till elden!

Åh, mina herrar! meditera över döden!


OCH! Glöm inte! Om du dog idag, skulle Gud se dig som en "god" människa? Tillräckligt god för att komma till Himlen? Gör godhetstestet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar