Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

söndag 5 december 2010

Han tycks bli mer lik Satan! (James Smith, 1802-1862)

"Deras rättfärdighet kommer från mig!" Jesaja 54:17

Ju längre den kristne lever - desto mer lär han sig. Och ju mer Anden lär honom - desto mer avskyr han sig själv och tar avstånd ifrån sin egen rättfärdighet som smutsig klädsel.

Förnuftigt, hoppades han...

  • att växa i helgelse
  • att känna sin sedeslöshet underkuvad, och
  • att åtnjuta Guds närvaro utan avbrott.
Men istället för detta:
  • tycks han bli mer lik Satan,
  • hans sedeslöshet verkar bli starkare och starkare, och
  • fördävet i hans natur verkar mer och mer förfärlig!
Han ser sig själv som ett ogärningsmonster, och undrar hur Gud möjligt kan älska honom eller visa något gillande för honom.

Men ändå, denna hjärtliga erfarenhet...

  • gör Guds fria nåd dyrbar
  • gör Kristus obeskrivligt värdefull,
  • och rättfärdighetens gåva ovärderlig!
Hur kan en sådan människa vara rättfärdig inför Gud? Var ska han få sin rättfärdighet ifrån? Jehova svarar "Deras rättfärdighet kommer från mig!"

Jesus åstadkom den;
Fadern tillräknar oss den;
evangeliet uppenbarar den; och
tron tar emot den, iklär sig den, och åberopar den inför Gud

Dyre Jesus! Bara i Dig, har jag rättfärdighet och styrka!

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar