Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

onsdag 8 december 2010

Kan man ha enhet utan sanning?I videon räknas upp två avgörande saker, som kan hålla oss borta från mycket felaktigheter, förvirring eller falsk enhet:

1. Definiera alltid termerna som används. Vad menas med orden som används, i undervisning, predikan, trosbekännelser? Vad menar de med "född på nytt," "frälst genom tro," eller "Gud är suverän?" Det är med en tydlig detaljerad förklaring av vad de menar med dessa termer, som man kan finna vad de egentligen tror!
2 Kor 11 2eftersom jag brinner av iver för er med den eld som kommer från Gud. Jag har trolovat er med en enda man, för att föra fram en ren jungfru inför Kristus. 3Men jag är rädd för att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så skall också era sinnen fördärvas och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. 4Ty om någon kommer till er och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en främmande ande eller ett främmande evangelium som ni tidigare inte tagit emot, då fördrar ni det bara alltför väl.
2. Det är "röd flagg" när en bekännande kristen, bibellärare, pastor, kyrka osv är ovillig eller oförmögen att definiera vad de tror på. Med detta menas inte intellektuell elitism. Alla kan inte alla de rätta orden, men t ex en nyfrälst skulle kunna tala om det djup av Kristuskärlek som vilar i deras själar, på ett sätt som kan göra dig tårögd. Men man måste vara vaksam med de som avsiktligt är otydliga med var de står i bibliska frågor. Jesu ord bör motivera oss att så mycket vi kan, ta reda på exakt vem Han är: Ty om ni inte tror att Jag Är, skall ni dö i era synder. (Joh 8:24) Det är bokstavligen en fråga om himmel eller helvete, det finns inget ädelt med att inte förklara sig tydligt nog. Bibeln skiljer ständigt, tydligt mellan sant och falskt.
Matt 13 18Hör alltså vad som menas med liknelsen om såningsmannen. 19När någon hör budskapet om riket men inte förstår det, kommer den onde och rycker bort det som blivit sått i hans hjärta. Detta är sådden vid vägen. 20Det som såddes på stenig mark är den som hör ordet och genast tar emot det med glädje, 21men inte har någon rot. Han håller ut endast en tid, och möter han lidande eller förföljelse för ordets skull, så kommer han genast på fall. 22Det som såddes bland tistlar är den som hör ordet, men världsliga bekymmer och bedräglig rikedom kväver ordet, så att det blir utan frukt. 23Men det som såddes i god jord är den som hör ordet och förstår, och som bär frukt, hundrafalt och sextiofalt och trettiofalt.

2 Pet 2 1Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. De skall till och med förneka den Herre som köpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig. 2Många skall följa dem i deras utsvävningar, och för deras skull kommer sanningens väg att smädas. 3I sin girighet kommer de att med falska argument sko sig på er. Men domen över dem är sedan länge verksam, och deras undergång sover inte.
Jesus var väldigt exakt:
Matt 5 18Amen säger jag er: Innan himmel och jord förgår, skall inte en enda bokstav inte en prick i lagen förgå, förrän allt har skett. 19Den som därför upphäver ett av dessa minsta bud och lär människorna så, han skall kallas den minste i himmelriket. Men den som håller dem och lär människorna dem, han skall kallas stor i himmelriket. 20Jag säger er att om er rättfärdighet inte går långt utöver de skriftlärdas och fariseernas, skall ni inte komma in i himmelriket.
I en tid då det finns tusentals olika sekter och kristna samfund, och det finns väldigt få kristna ens inom sina samfund som menar samma sak med vad de säger även om de använder samma termer och insisterar på att de är enade, blir det en mycket avgörande princip att det kan frälsa ens själ från farliga villoläror, om man bara definierar sina termer.

3 kommentarer:

 1. Det finns mycket i dina funderingar som är tänkvärda, men samtidigt väldigt skrämmande om dina teorier stämmer för då är väldigt väldigt få i dag levande människor som får uppleva himmelriket. Gud välsigne mänskligheten /amen

  SvaraRadera
 2. Enhet utan sanning - intressant koppling!
  Vilken enhet finns det med sanningen i behåll? Jo, den Helige Andes enhet. Den enhet som finns i Bibelordet och i Guds löften. Och i församlingar som leds av Den Helige Ande.

  Vilken enhet finns det då utan/utanför sanningen?

  Normalt brukar enhet i världen skapas av:
  1. Programmering (social/politisk)
  2. Förtryck (öppet våld/dolt förtryck, genom anda av politisk korrekhet)
  3. Kriminalisering/uteslutning av motståndet mot den framlagda politiskt korrekta "sanningen".

  Är den sociala och religiösa ekumeniken vi ser, Guds vilja?

  Ekumenikens löften om "en enad värld för kristna och alla jordens folk", var hamnar den? Är detta sammangående ett verk av Den Helige Ande? Är det Guds vilja idag att vi ska se "att alla religioner och former av tro egentligen är en" (vanlig åsikt inom sk religionsdialog) och alla politiska åskådningar är en (dvs storföretagens och stormakternas över allt härskande ideologi globalismen)?

  Fina inlägg, Daniel!
  Tack för dem!

  SvaraRadera
 3. Anonym: Få kommer till Himlen enligt Jesus...(Luk 13:22-30, Matt 7:13-14) Vi kan inte bara försöka ignorera den här sanningen för att den är skrämmande. Ja, den är skrämmande, och det är jobbigt att tänka på det. Men vad är det bästa att göra? Försöka glömma? Vad är det för bra? Vi måste bli mer ivriga att be och nå ut med Guds glädjebud om frälsning.

  Tack för era kommentarer, du och JANNE

  SvaraRadera