Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

söndag 12 december 2010

Kostnaden för vår frihet (James Smith, 1802-1862)

Till denna frihet har Kristus gjort oss fria.
Galaterbrevet 5:1

Vi var en gång slavar till synden, Satan och världen, men Jesus har befriat oss!

Vi är nu befriade från lagen - och står under nåden.

Vi är döda från synden - och rättfärdiggjorda från den.

Vi är frälsta från Satan - och är i krig med honom.

Vi övervinner världen - och skyndar oss ut ur den.

Vi är fria att tjäna Gud, och vandra med Honom i vänskap och helig kärlek.

Kostnaden för vår frihet - var Jesu liv och död!

Den stora drivande orsaken - var Gud vår Faders eviga och evinnerliga kärlek.

Den verksamma orsaken till vår frihet - var den Helige Andes kraft och arbete.

Instrumentet som vi förs in i vår frihet genom - är det heliga evangeliet.

Nåden som gör oss till innehavare av vår frihet - är tron.

Målet med vår frihet - är att vi ska få tjäna vår Gud i rättfärdighet och helighet alla våra levnadsdagar, och sedan förhärligas med Honom för alltid!

Vi är befriade från synden - så att vi får blir heliga och lyckliga.

Låt oss stå fasta i friheten som Kristus befriat oss med!

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

1 kommentar:

  1. (Gilla) (Y)

    Beskriver hela alltet eller vad man ska säga..

    Så bra!

    SvaraRadera