Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

tisdag 7 december 2010

2 Mos 4:11

Veckans enkätundersökningsresultat:

Jag är rörd till tårar att 10 svarade och att 8 svarade som jag hade svarat. Rättvisa eller orättvisa har inte med saken att göra - utan Guds rätt över Sin skapelse.

Nu är de här enkätfrågorna slut. Ska sanningen komma fram (eller har jag redan sagt det tidigare?) så har jag norpat dessa frågor från en ifyllningsblankett.

Min bön är inte att ha förargat vissa utan att vi ska ha fått upptäcka en del bibliska sanningar utan någon partiskhet för vissa teologiska inriktningar, utan vad Bibeln säger. Lyckat eller misslyckat vet jag ej.

Det får bli nästa fråga att ha uppe. Se här på högra spalten av bloggen så finns frågan där en bit ned. Fyll i ett eller flera av alternativen.

Alla andra uppbyggliga bibelundervisningsfrågor i enkätform och undersökningsresultaten:
Ef 1:11
Jes 14:24
Rom 8:29-30
Joh 10:14-15
Joh 6:65
Joh 6:37
Joh 10:28-29
Upp 13:8, 20:15
Matt 13:10-12
Rom 8:28

1 kommentar:

  1. Om Gud agerat rättvist med människan så vore det ute med oss.
    Allt är av nåd.

    SvaraRadera