Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

måndag 13 december 2010

Ray Comfort 1989 och 2010

Ray Comfort predikar i friska luften

19892010Som Jesus, Johannes döparen, apostlarna, profeterna...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar