Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

torsdag 2 december 2010

Lär din kyrka ut HELA sanningen?

En halvsanning som utger sig för att vara hela sanningen, blir en fullständig osanning.
- J.I. Packer

Aposteln Paulus skrev: Vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord utan lägger öppet fram sanningen och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete. Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. (2 Kor 4:2-3)

Den sorgliga verkligheten är att i dagens "kyrkor" håller man fram ett falskt evangelium. Inte för att det man säger egentligen är helt falskt, utan för att bara ena sidan av sanningen hålls fram, så att andra delar göms undan, och så att man inte ser hela bilden.

Man predikar halvsanningar eftersom hela sanningen är stötande för de självrättfärdiga och stolta. Vårt samhälle består av köttslighet, självrättfärdighet och högmod, och därför vill "kyrkan" tillgodose dessa för att öka sina besöksantal. Men är det bara stora antal som räknas för Gud? Jesus sa att det blir glädje bland Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig. (Luk 15:10)Skulle man i dessa "kyrkor" t ex predika skarpt och rannsakande utifrån ett bibelställe som detta?
Matteus 24 36Men om den dagen eller stunden vet ingen något, inte himlens änglar, inte ens Sonen, ingen utom Fadern. 37Ty som det var i Noas dagar, så skall det vara vid Människosonens återkomst. 38Som människorna levde dagarna före floden: de åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken, 39och de visste ingenting, förrän floden kom och ryckte bort dem alla - så skall Människosonens ankomst vara. 40Då skall två män vara ute på åkern. Den ene skall tas med, den andre lämnas kvar. 41Två kvinnor skall mala på en handkvarn. Den ena skall tas med, den andra lämnas kvar. 42Var därför vaksamma. Ty ni vet inte vilken dag er Herre kommer. 43Men det förstår ni att om husets ägare visste när på natten tjuven kom, då skulle han hålla sig vaken och inte tillåta att någon bröt sig in i hans hus. 44Var därför också ni beredda! Ty i en stund när ni inte väntar det kommer Människosonen. 45Om det finns en trogen och förståndig tjänare, som av sin herre blivit satt över de andra tjänarna för att ge dem mat i rätt tid, 46salig är den tjänaren, om hans herre finner honom göra så, när han kommer. 47Amen säger jag er: Han skall sätta honom över allt vad han äger. 48Men om tjänaren är ond och säger i sitt hjärta: Min herre dröjer, 49och han börjar slå de andra tjänarna och äter och dricker med dem som är druckna, 50då skall hans herre komma en dag när tjänaren inte väntar honom och i en stund han inte känner till 51och hugga honom i stycken och låta honom få sin plats bland hycklare. Där skall man gråta och skära tänder.

1 kommentar:

  1. Hej,

    Jag håller med dig om att läget är bekymmersamt.

    Men vi får inte glömma bort att det finns människor som vill ta Gud&Bibeln på allvar.

    Många ledare kanske behöver någon som "tar första stegen och visar vägen".

    SvaraRadera