Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

söndag 27 februari 2011

De predikar djävulens gamla favoritlära! (J.C. Ryle, 1816-1900)

Förord: Det här är en aktuell text av J.C. Ryle som jag läste idag. Du får inte höra så mycket om Helvetet i den moderna förkunnelsen. Förutom när det sägs emot. Då kan många komma fram och ta ställning både för och emot, som man sett om man kikat in på de avfälliga samfundens diskussioner på diverse bloggar på sistone. Men tror man verkligen på Helvetet och älskar människor för mycket för att låta dem komma dit, så talar man och varnar mycket om det! Djävulen vill inte att vi varnar om Helvetet.

Och det är inte några nya tankegångar vi stöter på idag, utan de fanns redan på Ryles tid ser vi av denna text... egentligen bara djävulens gamla favoritlära från 1 Mos 3:4... Jag håller helt med Ryle här.


De predikar djävulens gamla favoritlära!

Det finns en sådan plats som Helvetet. Låt ingen bedra er med tomma ord. Vad människor inte gillar - arbetar de hårt på att inte tro på. När Herren Jesus Kristus kommer för att döma världen, kommer Han straffa alla som inte är Hans lärjungar med ett fasansfullt straff!

Alla som blir funna obotfärdiga och otroende;
alla som klamrat sig fast vid synden;
alla som satt sin tillgivenhet till världsliga ting;
alla som är utan Kristus -
alla sådana ska möta ett gruvligt slut! "Om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön!" Uppenbarelseboken 20:15

1) Jag vet att vissa tror att det inte finns något Helvete alls. De tycker det är omöjligt, att en sådan plats kan finnas. De kallar det oförenligt med Guds barmhärtighet. De säger att det är för en hemsk tanke för att vara sann. Djävulen fröjdas, givetvis, i sådana människors åsikter. De ger stor hjälp till hans rike. De predikar djävulens gamla favoritlära: "Ni skall visst inte dö!" 1 Mos 3:4

2) Jag vet även, att vissa inte tror att Helvetet är evigt! De säger till oss att det är otroligt att en medlidsam Gud kommer att straffa människor för alltid. De tänker sig att Han säkert kommer öppna Helvetets fängelsedörrar till sist. Detta är också till stor hjälp för djävulens sak.

3) Jag vet också att vissa tror att det finns ett Helvete - men aldrig vill kännas vid att någon någonsin kommer dit! De tänker sig att...
 • alla människor är goda,
 • alla är uppriktiga,
 • alla menar väl, och
 • alla, hoppas de, kommer till Himlen när de dör!
Ack! vilken vanlig inbillning detta är!

Om jag aldrig talade om Helvetet - skulle jag tro att jag hållit inne med något värdefullt, och skulle se mig själv som en djävulens medbrottsling.

Läsare, jag bönfaller dig, i all öm tillgivenhet - se upp för falska åsikter om ämnet som jag nu talat om. Se upp för nya och främmande läror om Helvetet och det eviga straffet. Se upp för att tillverka en egen gud:
 • en gud som bara är barmhärtig - men inte rättvis;
 • en gud som bara är kärlek - men inte helig;
 • en gud som har en Himmel för alla - men inget Helvete för någon;
 • en gud som inte kommer göra någon åtskillnad mellan gudfruktiga och ogudaktiga i evigheten.
En sådan gud är en avgud i din egen fantasi! Det är verkligen en avgud - som vilken orm eller krokodil i ett egyptiskt tempel som helst! Din egen fantasi och sentimentalitet har format den! Det är inte Bibelns Gud - och förutom Bibelns Gud, finns ingen Gud alls.

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

2 kommentarer:

 1. Så sant!
  Först efter det att vi förstått vad vi förtjänar för våra synders skull kan vi ta imot frälsningen.

  vill tacka dig för allt matnyttigt som man hittar här på bloggen, Guds ord oförfalskat och inte anpassat till det man som syndare vill höra!

  SvaraRadera
 2. Harry: Tack för din uppmuntrande kommentar. Soli Deo gloria!

  SvaraRadera