Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

måndag 21 februari 2011

Släpp Taget om Synden eller Gå Under - Tim Conway (Svensk Text)Se även:
Frälsning: omvändelse och tro, eller frälsningsbön?
Omvänd Er eller Gå Under!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar