Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

söndag 6 februari 2011

Min kära fru har varit mycket sjuk... (John Newton, 1725-1807)


(Letters of John Newton)

På er är till och med alla hårstrån räknade.
Matteus 10:30

Käre vän,
Min kära fru har varit mycket sjuk. Sjukdom är ett beskt piller att svälja. Ändå är Herren god; Han vet vad vi behöver, och när vi behöver det. Vi måste och ska få det - oavsett om det är sött, beskt, eller surt - för Han kommer inte undanhålla något gott från de som fruktar och älskar Honom.

Han håller uppe och upplyser planeterna och stjärnorna. Han väger bergen i vågskålar och kullarna på en balansvåg. Samtidigt, försörjer Han lejonen och korparna, och stödjer myrorna och maskarna som kryper på jorden!

Och med samma noggrannhet - justerar Han allt som angår oss! Maskar som vi är - är Han uppmärksam på allt som har med vår frid och välfärd att göra, som om vi, var och en för sig - var de enda föremålen för Hans omsorgsfulla vård! Ja, Hans öga och Hans hjärta är uppmärksamt fästa på dig och värdelösa mig! Vi kan rätt säga: "Vem är en Gud lik Dig!"

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar