Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

onsdag 2 februari 2011

Evangelikal Kristendom Kämpar För Sitt Liv.

Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror. De kommer att förledas av hycklare och lögnare, som är brännmärkta i sina samveten (1 Tim 4:1-2)

predika ordet, träd fram i tid och otid, bestraffa, tillrättavisa och förmana, med allt tålamod och all undervisning. Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter. (2 Tim 4:2-4)

Ge akt på dig själv och på din undervisning, och håll troget ut med den. När du gör det, frälser du både dig själv och dem som lyssnar på dig. (1 Tim 4:16)Det verkar för mig som att, om det är något problem som överträffar alla andra i kyrkan idag, så är det den totala avsaknaden av andlig urskiljning (vilket är förmågan att urskilja sanning från felaktighet angående Gud och gudomliga ting.) Kyrkan idag har gränslös godtrogenhet (...de skulle kunna tro på vad som helst). Och resultatet blir att den moderna kristna kyrkan är fylld med dåliga beslut, felaktigt tänkande, flack förståelse, ytlig kunskap och utbredd okunnighet. Sammantaget, har dessa saker lagt mer vånda till kyrkan genom hennes historia, än alla förföljelser sammanlagt. Jesus sa att vargar skulle komma i fårakläder. Aposteln Paulus sa "rovlystna vargar ska komma in bland er, och de skall inte skona hjorden." [Apg 20:29] Paulus skrev till Timoteus och sa att med tiden ska "onda människor och bedragare göra framsteg - till det sämre. De bedrar och blir själva bedragna." [2 Tim 3:13] Paulus sa en annan gång att onda andars läror kommer att förleda människor [1 Tim 4:1]. Milt sagt, är det en kaotisk och förvirrad värld i kyrkan idag. Vi kan därför inte tro för ett ögonblick att alla som påstår sig vara "i Kristus" och menar sig "tala å Kristi vägnar" talar sanning. Att skilja mellan sanning och felaktighet har blivit livsviktigt för den kristne på 2000-talet. Ändå, trots detta, är det en större avsaknad av urskiljning i kyrkan idag än nånsin. Och den visar sig på alla möjliga olika sätt. Den omdömeslösa samtida kyrkan har t ex ofta förkastat Darwin och Huxley och accepterat Freud. Den har ofta förkastat lärosatser och gynnat den omfamnade s k "enheten i våra relationer"... som om det var i prioritet. Den har blivit fascinerad av underhållning och uttråkad av bibelutläggning. Den har blivit förälskad i känslor och undervärderat klarsynthet. Som följd...och lyssna på detta...kämpar evangelikal kristendom för blotta livet. Och vår samtid ropar efter människor med urskiljning, med förmåga att känna igen vad som är falskt och sant. - John MacArthur

Vilken religion eller lära som än ser över med eller tillåter synd är inte av Kristus. Kristi Lära överallt lär självförnekelse och att man ska döda världslighet och synd. Hela evangeliets ström forsar emot dessa saker. Skriften poängterar det "heliga" och det "himmelska" (inte det syndiga och det världsliga). Det sanna evangeliet har inte ens den minsta tendens, att upphöja korrupt natur, eller mata dess högmod genom att förstora dess frihet och makt. Och det avvisar allt som underminerar eller fördunklar Kristi förtjänst, eller försöker ge människan någon ära, på något sätt. Och det gör verkligen aldrig Kristi död till en mantel som döljer synden, utan snarare talar det alltid om den som ett verktyg som förgör den! - John Flavel

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar