Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

onsdag 16 februari 2011

Lagiskhet och Helgelse Är Motsatser; Inte Närbesläktade (Dr. George Grant)HELGELSE! Det är inte direkt ett ämne vi hör om ofta och en del av anledningen till att vi inte hör mycket om det är för att de flesta av oss antingen är fariseer, fariseer på bättringsvägen, gifta med en farisé, eller härstammar från en. Därför är vi väldigt skygga för sånt som låter som "Gör det här och gör inte det där!" Vi vet alldeles för väl efter att ha hört sanningens Evangelium att laglydnad, att "göra det här" och att "inte göra det där" inte är sättet som vi får en rätt ställning hos Gud Allsmäktig. Gud frälser oss av Sin Nåd. Det finns inget vi kan göra, INGET vi kan göra, som får Honom att älska oss mer eller får oss att falla ur Hans gillande. Det är Guds nåd och barmhärtighet. Det är Hans goda försyn. Det är Hans utväljande kraft.

Men...

Det skapar ett visst problem eftersom om och om igen, över hela Bibeln, säger Gud "Gör det här och gör inte det där!" Det är inte bara i det Gamla Testamentet. Jesus säger om och om igen "Om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud." Om och om igen, säger Han "Det är såhär världen ska förstå att ni är mina lärjungar: att ni ÄLSKAR varandra!"

...Fariseerna, judarna i Johannes kapitel 8, trodde verkligen att de bara genom sin egen viljestyrka, kunde få det rätt ställt med Gud. Det är inte helgelse. Det är lagiskhet, och lagiskhet och helgelse är motsatser, inte närbesläktade.


-Dr. George Grant

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar