Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

söndag 20 februari 2011

Om vi inte hållits uppe av en osynlig arm! (James Smith, 1802-1862)

Stöd mig så att jag blir frälst!
Psalm 119:117

Vi behöver Guds ständiga närvaro, kraft och nåd.

Om Han inte håller oss uppe - kommer vi säkerligen falla.

Vi hade redan fallit - om Gud inte bevarat oss!

Vi hade fallit varje dag - om vi inte hållits uppe av en osynlig arm!

Denna dag kan Satan lägga någon snara för oss!

Denna dag kan våra onda hjärtan bedra oss!

Denna dag kan världen lägga fram något oväntat lockbete för oss!

Och om inte den helige Ande . . .
  • öppnar våra ögon
  • ger oss färska påfyllningar av nåd, eller
  • håller oss tillbaka genom en osynlig kraft
--kommer vi falla fullständigt!

Stöd mig så att jag blir frälst!

Låt detta bli vår dagliga bön! Den kommer aldrig vara olämplig!

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar