Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

onsdag 23 februari 2011

Som Hemmet Blir, Blir Kyrkan...

En sång av Asaf. Lyssna, mitt folk, till min undervisning, vänd era öron till min muns ord.
Jag vill öppna min mun till lärorikt tal, uppenbara hemligheter från gången tid.
Vad vi har hört och känner till, vad våra fäder har berättat för oss,
det vill vi inte dölja för deras barn. För ett kommande släkte vill vi förkunna HERRENS lov, hans makt och de under han har gjort.
Han upprättade ett vittnesbörd i Jakob, sin undervisning gav han i Israel. Han fastställde den för våra fäder, och de skulle kungöra den för sina barn.
Så skulle det bli känt för ett kommande släkte, för barn som en gång skulle födas, och de skulle berätta det för sina barn.
De skulle då hoppas på Gud och inte glömma hans verk utan följa hans bud.
De skulle inte bli som sina fäder, ett motsträvigt och upproriskt släkte, vars hjärta var opålitligt och vars ande var trolös mot Gud.
Psaltaren 78:1-8Av någon anledning får "FRAMSTEG" folk, mer ofta än inte, att förakta det förflutna. (Som om det inte längre har något värdefullt att ge.) Detta stämmer särskilt i vår egen tid (i den nuvarande generationen... som lever i den ensamma tiden av iPods, CD-skivor, Internet och mobilteknik). Även bland dagens bekännande kristna, finns ett subtilt avvisande av HISTORISK kristendom med priset att man hamnar kvar rastlös i de ytliga modenyckerna i en MODERN "kristendom," en "kristendom som har tagit på sig egenskaperna från en ytlig kultur, och utan att veta varför.

Men vad kommer återföra kristenheten i denna nuvarande generation till en "SALT kristendom " (som Matteus 5:13 kallar en kristendom som är avgörande, och FUNGERAR som en kraftfull KONSERVERING mot synden!)? Vad kommer att återföra den nutida kristenheten till en kristendom som fungerar som ett "konserveringsmedel" mot ett ruttnande samhälle? Vad kan erbjuda säkert hopp ... till en nation av familjer som är i total oordning? SVAR: EN NUVARANDE ÅTERGÅNG ... TILL DE GAMLA STIGARNA.
- Jerry Marclellino (översatt ur videon)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar