Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

söndag 13 februari 2011

Uppslukad av en världslig kyrka! (James Smith, 1802-1862)

Om världen hatar er, skall ni veta att den har hatat mig innan den hatat er. Om ni vore av världen, skulle världen älska er som sina egna. Men ni är inte av världen, utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er.
Johannes 15:18-19

Detta är vad Herren Jesus vittnar om.

Verkliga kristna har aldrig varit världens favoriter - och så länge den fortsätter såhär, kan de aldrig bli det.

Inte heller kan det rena och enkla evangeliet vara behagligt för världen, eftersom det lägger syndaren i smutsen och upphöjer Gud som överlägsen och suverän. Låt oss då inte bli förvånade, om vi hör världens barn tala emot evangeliet, och tala illa om Herrens folk; för det romarna sa till Paulus, är ett bra mått som stämmer idag: Ty den här sekten blir motsagd överallt, det vet vi. Apg 28:22

Denna sekt började med Jesus, den hatade nasarén, som kom till världen för dess eget bästa, och för att frälsa Sitt folk från deras synder. Han samlade många kring Sig - men det var främst de fattiga och olärda. Det fanns inget hos dem, eller angående dem, som rekommenderade dem för den stolta och sensuella världen.
De var födda av Gud, och gjorda till nya skapelser i Kristus.
De omfamnade sanningen som Han lärde ut.
De höll de bud Han gav.
De följde det exempel Han visade.

Deras tro bestod i stort sett av dessa fakta:
att människan är en förlorad syndare,
att frälsning genom gärningar är omöjlig, och att det därför måste vara helt av nåd - eller inget alls;
att Herren Jesus kom till världen för att ta syndarens ställe, uppfylla lagen i syndarens ställe, och dö i stället för syndaren.

I sådana förhoppningar, fick de liv,
i sådana regler gick de, och
på sådana mål siktade de.

Och ändå talade man emot dem och avskydde dem, för de uttryckte avsky över lyxen, stoltheten och äran i denna värld. De behandlades som alltings avskum, opassande för samhället, opassande att leva.

Bröder, var inte förvånade över att världen hatar er. 1 Joh 3:13

Men ändå, som Israel i Egypten, ju mer de förföljdes, desto mer förökades och växte de; tills de slutligen inte bara spred sig över romarriket utan nästan över hela världen. Och, om de behållit...
  • enkelheten i sina liv,
  • andligheten i sina sinnen, och
  • korrektheten i sin trosbekännelse -
hade de utan tvivel inneslutit hela världen!

Men till slut blev de . . .
  • uppvaktade av kungligheter,
  • lastade med rikedom,
  • berusade av världslig ära,
och då försvann deras härlighet!

De drack ur världens ande,
anpassade sig till dess seder och bruk,
sökte dess gillande och bifall - och
föll så från sin upphöjda ställning, och förlorade sin verkliga värdighet. Sekten som man talat emot överallt, med några få undantag - hade blivit uppslukad av en världslig kyrka!

Det finns fortfarande några, som, likt den urgamla nasaréernas sekt, man talar emot överallt. De tänker inte simma med strömmen. De tänker inte kompromissa sin Mästares ära, eller ge upp sin Mästares sanning. Enligt det ljus de har - går de; och de fröjdas i att upphöja Frälsaren, förödmjuka syndaren, och förkunna frälsning, helt av nåd. De fröjdas över att de ansetts värdiga att lida smälek för Hans dyra namns skull.

Läsare! Tillhör du denna sekt? Finns det något i din religion som är osmakligt för världen, något som drar fram dess motstånd, eller driver på dess avsky? Det köttsliga sinnet är fortfarande fiendskap mot Gud, och om vi är gudalika - kommer den fiendskapen visa sig mot oss!

Om vi följer Kristi exempel, som satts framför oss i evangeliet; om vi vittnar emot världen, att dess gärningar är onda, och kallar den att omvända sig, som Kristus gjorde - kommer vi snart bli hatade av världen!

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar