Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

måndag 7 februari 2011

Teologi bästa medicinen

När vi utstår svårigheter, sjukdom, lidande, förföljelse, olycka, bedrövelser, osv, så kan vi ofta antingen bli arga, bittra och besvikna på Gud. Eller förneka att Han alls har med saken att göra, Han älskar ju oss och vill bara ge oss det goda? Det är även vad man (iaf jag) hört från pastorer, bibellärare, etc. T o m Man får vara arg på Gud, eller Gud har inget med det att göra...

Men vad säger Bibeln?
Job, efter att bl a alla hans barn dött, sa: "HERREN gav och HERREN tog. Lovat vare HERRENS namn!" Vid allt detta syndade inte Job, han kom inte med någon anklagelse mot Gud. (Job 1:21-22)
Om vi tar emot det goda av Gud, skall vi då inte också ta emot det onda? (Job 2:10)
Se nu, jag, jag är Gud, det finns ingen Gud vid sidan av mig. Jag dödar och jag gör levande, jag slår och jag helar. Ingen kan rädda ur min hand. (5 Mos 32:39)
HERREN dödar och gör levande, han för ner i dödsriket och upp därifrån. HERREN gör fattig och han gör rik, han ödmjukar och han upphöjer. (1 Sam 2:6-7)
Jag danar ljuset och skapar mörkret, jag ger lycka och skapar olycka. Jag, HERREN, gör allt detta. (Jer 45:7)

Har du nånsin hört om Guds suveränitet? Att Gud enväldigt härskar och har kontroll över precis allt? Dessa är några av många bibelställen man gärna "missar", eller inte gärna vill kännas vid och snabbt går vidare till andra ställen som passar bättre med hur man vill se Gud, ens gudsbild (avgudabild?) Men utan Bibelns Gud finns inget, och Han kan/får göra, och gör precis vad Han vill med Sin egen skapelse. Gud styr och ordnar allt - till Sitt goda syfte - Hans ära och det bästa för de utvalda (Rom 8:28ff). Gud ger oss prövningar för att vi ska växa starkare i tron på Honom (Rom 5:3-5). Att veta detta lär oss att glädja oss i Honom och förtrösta på Honom, alltid (Fil 4:4-7)!

En person som verkligen kan vittna starkt om detta är John Farese. Han har varit handikappad sedan födseln, är förlamad i både armar och ben. Läkarna trodde inte han skulle överleva längre än 8 år. Hans syster med samma sjukdom blev bara 4.- Personligen finner jag läran om Guds suveränitet vara en av de mest tröstande och grundläggande lärorna i hela Bibeln, inte bara när det gäller livet i allmänhet eller i frälsningen, utan hur det relaterar till mig personligen och mina lidanden.
- Innan Herren behagade frälsa min själ, brukade jag se mitt handikapp som otur. Något som Gud kunde hela men som Han valde att inte göra, men egentligen bara otur. Men efter att jag blev frälst och började att läsa Bibeln och lära mig om Guds karaktär, insåg jag att mitt handikapp inte var en olycka, det var inte otur, utan del av den fullkomliga särskilda plan som Gud hade för mig som individ. Jag fann att genom hela Bibeln lär Gud att Han har suverän kontroll över allt... Vi ser i Efesierbrevet där Paulus säger att vi utvaldes i Kristus redan innan jordens grund var lagd. Vi ser även när Paulus hänvisar till Jakobs och Esaus födelse, att redan innan de var födda, älskade Gud Jakob men inte Esau. Så redan innan födelsen var Gud inblandad i våra liv som individer. Psalmskrivaren lär att Gud skapat honom fruktansvärt och underbart och att Han personligen vävt honom samman i moderlivet. Så här ser vi att även i tillblivelsen är Gud inblandad i våra liv och har ett syfte och plan. Och Guds sanningar avslöjas ännu mer i Apostlagärningarna där Paulus säger att Gud skapade alla människor genom en människa och Han har fastställt bestämda tider och utstakat de gränser inom vilka vi ska bo, och leva och röra oss, och anledningen till att Han gör detta är för att vi skulle söka Honom och finna honom.
- Jag är en man som haft ett stolt, upproriskt, självständigt hjärta, och jag tror att det krävdes att Gud försatte mig i fullständig beroendeställning för att jag skulle söka och ropa till Honom. Jag tror kung David visste något om detta, för det står i Ps 119: Det gjorde mig gott att bli tillrättavisad, så att jag fick lära mig dina stadgar. Så jag tror att i Davids erfarenhet, såväl som min, såg han hur Gud använde lidanden och prövningar för att få honom att bero på Gud och inte på oss själva. Och än en gång, detta är underbar tröst.
- Jag får ofta frågan om jag är bitter för att Gud skapat detta handikapp och inte förhindrat detta eller helat mig. Mitt svar är utan tvivel: Nej, jag är inte bitter alls. Faktum är att jag omfamnar Hans beslut att skapa mig såhär, och jag tackar Honom för det och jag ser allt det goda som kommit ifrån det. Jag har blivit intimt bekantad med Honom genom lidande på ett sätt jag inte skulle om jag var frisk och självständig. Jag ser också hur Gud använt min upplevelse i lidandet och trösten Han gett mig mitt i lidandet för att kunna ge själavård och ge hjälp och tröst till andra under liknande omständigheter, och som kristen finns det ingen större förmån än att bli använd av Gud för att ge tröst och evangeliet om frälsning till någon annan, som har ont, lider och är i mörker.

9 kommentarer:

 1. När man ser Guds suveränitet i skriften sätter man sig ner i soffan och bara säger WOW!!!!!

  SvaraRadera
 2. Hur ser du på Guds suveränitet Daniel?
  Anser du att allt som sker är Guds vilja?
  Om vi till exempel tar jordbävningen i Haiti, anser du
  att det var Guds vilja?
  Tror du att han:
  1. Sände den.
  2. Tillät den komma, d v s han godkände den, även om han inte
  direkt sände den.
  3. Det var helt enkelt en naturkatastrof som Gud inte ville
  skulle drabba Haiti, men det skedde eftersom skapelsen är
  lagd under förgängelsen.

  Viktor

  SvaraRadera
 3. Viktor,

  Angående Haiti skrev jag på den tiden: http://job25-masken.blogspot.com/2010/01/haiti-och-gud.html

  Vem lade skapelsen under förgängelsen?

  Tror du att Gud ibland överraskas och får säga "Hoppsan! Det där var inte meningen/det där räknade jag inte med!"?

  Frid

  SvaraRadera
 4. Detta budskap behöver vi verkligen få höra oftare!

  Får man vara arg på Gud? Får och får...men alla är det någon gång. Det var inte längesen jag var arg och besviken på Gud iaf. Men felet ligger inte hos honom utan synden som bor i mig.

  Vilket härligt vittnesbörd från mannen med handikappet!

  Kanske är än viktigare nu att ta till oss detta budskap. Snart får vi nog möta tråkigheter som vi aldrig mött här i västvärlden innan.

  Herre hjälp oss och förlåt oss, vi vet inte vad vi gör.

  SvaraRadera
 5. Okej, jag vet inte om jag fick svar där.
  Haiti var bara ett exempel.
  Så igen: Min fråga var vilket av de 3 ovanstående alternativen du
  står bakom? Eller om du inte håller med om något av dem.

  På dina frågor svarar jag:
  Människan, på den första frågan.
  Men att världen kom under förgängelsen var inte en ren handling
  någon gjorde, utan snarare en konsekvens av människans synd.

  På din andra fråga svarar jag: nej, jag tror inte att Gud överaskas.

  Mvh Viktor

  SvaraRadera
 6. Klart man får vara arg på Gud. Det är inte fel att vara arg. Att vara arg är en känsla, inte en synd. Men ilska kan leda till synd.

  Att vara upprorisk mot Gud är en annan fråga.
  Att förbanna Gud är en annan fråga.
  Många gudsmän i Bibeln var arga på Gud, inte minst
  Mose och Job.
  Det är inget Gud tillrättavisar dem för.
  Gud kan hantera det, därför att det är ärlighet han vill ha.
  Viktor

  SvaraRadera
 7. Viktor,

  Jag ser ingen motsättning mellan 1 och 2 egentligen. Antingen är olyckan ett direkt resultat av ett gudomligt ingripande eller händelseförloppen i jorden som Han suveränt iscensatt/igångsatt, och kan hindra på lika möjliga sätt. Vi vet inte men vi vet att Gud är suverän och att allt som sker i slutändan är Hans vilja och ingår i Hans plan.

  3:an att Gud "inte ville" är alltså otänkbar men eftersom skapelsen hamnade under förgängelsen genom Guds dom (dock Adams förtjänst) och Han i förväg vet exakt allt som skulle hända efter det så var ju det också lite klurigt.

  Att bli arg på Gud är helt klart inte den rätta reaktionen på vad Han gör. Som visas i detta blogginlägg. Se även Rom 9:19-23, Job 33:12-13, Jes 29:16, Matt 20:1-16

  Du skriver: Många gudsmän i Bibeln var arga på Gud, inte minst
  Mose och Job.
  Det är inget Gud tillrättavisar dem för.


  Kan du friska upp mitt minne med några bibelställen? :)

  MVH

  SvaraRadera
 8. Han härskar över allt (2 Mos 15:18, 1 Krön 29:11-12, 2 Krön 20:6) och utövar Sin suveränitet genom att aktivt bestämma allt (5 Mos 32:39, 1 Sam 2:6-8, Jes 45:7, Job 9:12; Job 12:6-10; Ps 33:11; Ps 115:3; Ps 135:6; Jes 14:24; Apg 15:18; Ef 1:11.) Det här är bibeltexter många inte gärna vill kännas vid. Gud bestämmer över: "slumpen" (Ords 16:33; 1 Kung 22:20, 34, 37) människors onda handlingar (1 Mos 45:5; 1Mos 50:20; 2 Mos 4:21; Dom 14:1-4; Ps 76:10; Ords 16:4; Jes 44:28; Am 3:6; Apg 2:22-23; Apg 4:27-28) onda andars handlingar (1 Sam 16:14-16; 1 Kung 22:19-23; 1 Krön 21:1/2 Sam 24:1) människors goda handlingar (Joh 15:16; Ef 2:10; Fil 2:12-13) goda änglars handlingar (Ps 103:20; Ps 104:4) djurs handlingar (4 Mos 22:28; 1 Kung 17:4; Ps 29:9; Jer 8:7; Hes 32:4; Dan 6:22) hela skapelsens processer (1 Mos 8:22; Ps 104:5-10; Ps 104:13-14; Ps 104:19-20; Mark 4:39)

  Gud utkorar (dvs utväljer, predestinerar, förutbestämmer): Sina änglar (1Tim 5:21) Israel (2 Mos 6:7; 5 Mos 7:6-8; 5 Mos 10:14-15; Ps 33:12; Jes 43:20-21) Individer till frälsning (Ps 65:4; Matt 24:24; Joh 6:37; Joh 15:16; Apg 13:48; Rom 8:28-30; Rom 9:10-24; Rom 11:5-7; Ef 1:3-6; Ef 1:11-12; 1 Tess 1:4; 1 Tess 5:9; 2 Tess 2:13-14) Individer till fördömelse (2 Mos 4:21; Ords 16:4; Rom 9:13; Rom 9:17-18; Rom 9:21-22; 1 Pet 2:8)

  SvaraRadera
 9. och några versar jag just lade till i min lista.
  (Amos 3:6; Jes 31:2; 45:7; Mika 1:12)
  Gud sänder sänder olyckan.

  SvaraRadera