Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

tisdag 12 april 2011

Är du slav under synden - eller brottas du bara?

Brottas du med synden, eller är du slav under synden?

Det kan vara så lätt att missta sig - en del tror att de är slavar under synden medan det i själva verket är så att de brottas och utkämpar en hård strid, eftersom de är födda på nytt och frälsta. Andra tror att de brottas med synd, men i själva verket är slavar under den och alltså inte frälsta. Skillnaden är alltså mer än livsviktig - det är en skillnad mellan himmel och helvete.

Låt er inte luras! Det är självrannsakan som gäller:

Pröva er själva om ni lever i tron, pröva er själva! Eller vet ni inte med er att Jesus Kristus är i er? Gör ni inte det, består ni inte provet.
(2Ko 13:5 SFB)

Tim Conway talar här om 10 sätt som man kan pröva sig själv om man brottas eller är slav.Missa inte heller texten av J C Ryle översatt till svenska: Är Du Född På Nytt?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar