Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

fredag 1 april 2011

Tuffa Frågor För Kristna? - #17

Sjuttonde delen i den fortsatta "Tuffa Frågor För Kristna"-serien.
En serie där vi utmanas av ateisten azsuperman01 på youtube, och svarar.

Herren Kristus skall ni hålla helig i era hjärtan. Var alltid beredda att svara var och en som begär att ni förklarar det hopp ni äger.
(1 Petr 3:15)

(Tidigare frågor: #1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16)Den här frågan är till de som tror att alla som inte hört talas om Jesus i detta liv får en ny chans efter döden. De som hört talas om Jesus i detta liv och förkastat får inte en ny chans. Så varför då evangelisera? Då förstör man ju egentligen, det är ju lättare att tro på Jesus när man träffar Honom efter döden.

Det är en mycket bra och tuff fråga för oss kristna. Alldeles för tuff. Jag får nog fundera på att bli ateist. Dagen till ära.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar