Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

söndag 24 april 2011

Återuppståndelsen vetenskapligt bevisad

Gud har länge haft överseende med okunnighetens tider, men nu befaller han människorna att de alla och överallt skall omvända sig. Ty han har fastställt en dag då han skall döma världen med rättfärdighet genom den man som han har bestämt till det, sedan han erbjudit tron åt alla genom att uppväcka honom från de döda." (Apg 17:30-31 SFB)

Uppståndelsen är det slutgiltiga intyget på att Jesus är Den Smorde, som Gud utsett till att döma världen. Till alla som omvänder sig nu erbjuder Han Sin död på korset som syndoffer, laglig betalning för våra synders "böter," och evigt liv genom Sin uppståndelse. Helt gratis! Men de som inte vill lyda detta glädjebud utan fortsätter i sitt syndande kommer att dömas till evig plåga i eldsjön.

Att Jesus återuppstått vet vi genom Bibeln, som är Guds Ord, absolut sanning och högst auktoritet. Bibeln är inte underställd vetenskapen, och måste inte "bevisas vetenskapligt." Utan tvärtom är vetenskapen underställd Bibeln då den själv måste utgå ifrån Bibelns sanning att vår värld skapats av Gud, och kan förstås med de hjärnor Gud skapat åt oss till bl a detta ändamål, för att överhuvudtaget kunna vara något att hänga i julgranen... eller påskriset. Inläggstiteln var alltså något ironisk. Men att det Bibeln säger "håller vetenskapligt" är väl inte fel och visar egentligen att Bibeln stämmer överens med sig själv:Här är också en harmonisering av evangeliernas redogörelser för uppståndelsen.

2 kommentarer:

 1. Halleluja! Kristus är uppstånden!
  Han lever, och vi lever i honom. Vi har dött och uppstått med Jesus!
  Vi har fått del av hans uppståndelseliv och varje dag får vi leva i hans uppståndelsekraft!

  Jag är så glad, har fått en helt ny glädje i Gud denna påskhelg. Blivit fylld av den Helige Ande! Känner mig så tacksam över att få tillhöra Jesus vår underbara vän och frälsare!
  Frid!

  SvaraRadera
 2. Joh 20:29 Jesus sade till honom: "Eftersom du har sett mig, tror du? Saliga äro de som icke se och dock tro."

  SvaraRadera