Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

måndag 4 april 2011

R.C. Sproul om Guds helighet

En undervisningsserie om Guds helighet av R.C. Sproul som undersöker Guds karaktär och varför folk både fascineras och blir förskräckta av en helig Gud. Det leder till nya insikter om synd, rättvisa och nåd, vårt beroende av Guds barmhärtighet och Hans skräckinjagande majestätiska helighet. Det är på engelska. Via länkarna kommer man till videon för varje föreläsning:

Lecture 1, The Importance of Holiness

Lecture 2, The Trauma of Holiness


Lecture 3, Holiness and Justice

Lecture 4, The Insanity of Luther

Lecture 5, The Meaning of Holiness

Lecture 6, The Holiness of Christ

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar