Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

lördag 9 april 2011

Ett par filmer från Voice of the Martyrs

Faces of persecution - producerad 1999Indonesia: Island Jihad - om vad många av våra syskon just nu utstår i Indonesien
Låt oss inte glömma våra förföljda syskon i våra böner!


Låt oss ta upp vårt kors och följa Jesus!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar