Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

söndag 17 april 2011

Om vi kunde höra det ohyggliga plasket! (James Smith, 1802-1862)

O, att mitt huvud vore en vattenbrunn och mina ögon en källa av tårar! Då skulle jag gråta dag och natt över de slagna hos dottern mitt folk.
(Jer 9:1 SFB)

Bör det inte istället sägas om många av oss - "Utan att någon märker det, går de under?"

Själar går under varje dag, varje timme - men vem märker det?

Helvetet fylls - men vem märker det?

Satan skördar en enorm skörd - men vem märker det?

Varje timme, varje minut, varje sekund, dalar själar ned i helvetet - men vem märker det?

Vänner, gråter ni någon gång över syndare som går under? Är det inte märkligt, att vi kan gå till Guds hus och gå förbi mängder av ogudaktiga, aningslösa varelser som trängs på våra gator - och aldrig fälla en tår! Är det inte ännu mer märkligt, att vi kan predika om de förlorades plågor, och de frälstas fröjder - och se den stora folkmassan omkring oss förkasta det, ja, vägra att lyssna på det - och inte gråta bittra, bittra tårar!

Vi tror inte hälften av vad vi predikar - eller vad vi hör! Vi tror inte hälften på den Heliga Skriftens ofelbara påståenden när det gäller den rysliga verkligheten om det eviga helvetet - annars skulle vi känna djupt, och även gråta ofta.

Den helige aposteln Paulus, när han talar om sitt slit i Efesus, säger: "Håll er därför vakna och kom ihåg att jag ständigt i tre års tid natt och dag har varnat var och en av er under tårar." (Apg 20:31 SFB). Vår bedårande Herre och Frälsare, när Han kom närmare Jerusalem just före Sin död "och såg staden, brast Han i gråt över den!" Åh, att känna som Paulus kände! Som Jesus kände! Om vi insåg syndarnas fara, och helvetets fasor som de gjorde - skulle vi gråta som de grät!

Vi borde känna för syndare - som om vi såg dem upphängda över helvetets brinnande sjö, och en efter en falla i! Vi borde känna för syndare - som om vi kunde höra det ohyggliga plasket, när den förlorade själen får sitt förskräckliga dopp i det flytande glödande svavlet!

"O, att mitt huvud vore en vattenbrunn och mina ögon en källa av tårar! Då skulle jag gråta dag och natt över de slagna hos dottern mitt folk!"

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar