Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

söndag 3 april 2011

Vi behöver egentligen väldigt lite (James Smith, 1859)

Unga lejon lider nöd och hungrar, de som söker HERREN saknar ej något gott.
Psalm 34:11 SFB

De som söker Herren må vara sjuka, eller fattiga, eller trötta, på olika sätt; men Herren kommer att försörja dem, ELLER ge dem nåd att vara nöjda, så att de inte saknar något gott.

Men så många misstar önskningar för behov! Och medan Herren har lovat att fylla allt Sitt folks behov - har Han aldrig lovat att tillfredsställa deras önskningar.

Vi behöver egentligen väldigt lite - därför säger aposteln "Har vi mat och kläder skall vi vara nöjda med det." (1Ti 6:8 SFB) Och än en gång: "Lev inte för pengar, utan nöj er med vad ni har. Gud har själv sagt: Jag skall aldrig lämna dig eller överge dig." (Heb 13:5 SFB)

"De saknar ej något gott." Det betyder, att de aldrig ska sakna något som verkligen är gott för dem för stunden - och under rådande omständigheter. Vad som än kommer främja deras helgelse och glädje - kommer verkligen att ges åt dem.

De som söker Herren är säkra på att få de nödvändiga tillgångarna, av fyra anledningar:

För det första är Herren FÖRMÖGEN att försörja dem. "Jorden och allt som uppfyller den tillhör HERREN!" Han förmår göra långt mer än allt vi någonsin kan tänka eller be om!

För det andra ÖNSKAR Herren att försörja dem. "Som en far förbarmar sig över barnen, så förbarmar sig HERREN över dem som fruktar honom. Ty han vet hur vi är skapade, han tänker på att vi är stoft."

För det tredje har Herren LOVAT att försörja dem. "Ty HERREN Gud är sol och sköld, HERREN ger nåd och ära. Han vägrar inte dem något gott som vandrar i fullkomlighet." "Så skall min Gud, efter sin rikedom på ett härligt sätt i Kristus Jesus ge er allt vad ni behöver."

För det fjärde har Herren ALLTID försörjt dem. Se på Jakob, David - och alla som redan anlänt till härligheten. Om frågan som ställdes av Herren Jesus till lärjungarna när de kom tillbaka från sin missionsresa, som Han sänt dem på utan börs eller lädersäck, ställdes till dem: "Saknade ni något?" Skulle var och en av dem svara: "Nej, inget, Herre!"

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar