Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

fredag 8 april 2011

Tuffa Frågor För Kristna? - #18

Artonde delen i den fortsatta "Tuffa Frågor För Kristna"-serien.
En serie där vi utmanas av ateisten azsuperman01 på youtube, och svarar.

Herren Kristus skall ni hålla helig i era hjärtan. Var alltid beredda att svara var och en som begär att ni förklarar det hopp ni äger.
(1 Petr 3:15)

(Tidigare frågor: #1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16)Frågan: Varför tvingade Gud israeliterna att mörda så mycket folk för att ta i besittning det land som Han utlovat åt dem?

Frågan handlar egentligen inte om orsaken till varför Gud ville att de folken skulle utrotas, azsuperman01 har redan tagit del av alla förklaringar som finns till det, utan om varför Gud tvingade israeliterna att göra det. Gud dödar så mycket folk i Bibeln själv så varför var israeliterna tvungna att döda folken? Vad är det för en sorts gåva om de själva måste skaffa den?

Inte nog med att frågan i sig själv är tuff. azsuperman01, skrattar gott under videons gång och när han går ifrån för att stänga av kameran. Som alltid gillar ateisten att ställa chockfrågor där han tar upp sånt ur Bibeln som är i rak kollisionskurs med den modernt "kristna" uppfattningen om en snäll jultomtsgud som "älskar alla". Jag vill inte se någon av de "stackarna" försöka svara på frågan. Vi slipper däremot det momentet då vi underkastat oss Bibelns Gud och håller oss till Hans Ord. Svaret hittar vi i Bibeln tillsammans med orsaken till att folken skulle utrotas.
5Mo 9:1-6 SFB Hör, Israel! Du går i dag över Jordan för att komma och lägga under dig hednafolk, större och mäktigare än du, med stora städer befästa upp mot himlen. 2 Du känner anakiternas stora och resliga folk och du har hört att man säger om dem: "Vem kan stå emot Anaks barn?" 3 Därför skall du i dag veta att HERREN, din Gud, är den som går framför dig som en förtärande eld. Han skall förgöra dem och kuva dem för dig, och du skall driva bort dem och utrota dem snabbt, så som HERREN har lovat dig. 4 När HERREN, din Gud, driver undan dem för dig, får du inte säga i ditt hjärta: "För min rättfärdighets skull har HERREN låtit mig komma in i detta land för att ta det i besittning." Ty det är ogudaktigheten hos dessa folk som gör att HERREN driver bort dem för dig. 5 Det är inte genom din rättfärdighet eller ditt hjärtas rättsinnighet som du går för att ta deras land i besittning, utan det är till följd av ogudaktigheten hos dessa folk som HERREN, din Gud, driver bort dem för dig och så uppfyller vad han med ed har lovat dina fäder Abraham, Isak och Jakob. 6 Du skall veta att det inte är för din rättfärdighets skull som HERREN, din Gud, har gett dig detta goda land till besittning, ty du är ett hårdnackat folk.
Tyvärr kan vi inte undvika att svara på frågan som han inte ställde om orsaken till att folken skulle utrotas. Så för den som var intresserad så finns alltså svaret i bibelstället ovan: de var onda och skulle straffas. Det var Guds rättvisa dom över dem.

Och vi kan läsa här att också ateistens fråga var ställd med ett falskt påstående. Gud låter ju inte bara israeliterna göra allt själva utan Gud hjälper dem. Han ska gå framför dem som en förtärande eld och förgöra och kuva folken. När vi läser Josua som skildrar dessa krig så får vi läsa om hur Gud ger folken i israeliternas hand. Gud vill visa hur Han i Sin makt kan ge detta lilla svaga folk seger mot de stora folken. Det ligger även vissa innebörder i det som Gud vill visa Sitt folk. Om Han bara gjorde det genom de gamla vanliga mirakulösa eld- och svavelregn, eller naturkatastrofer etc så skulle Han inte visa det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar