Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

fredag 15 april 2011

Tuffa Frågor För Kristna? - #19

Nittonde delen i den fortsatta "Tuffa Frågor För Kristna"-serien.
En serie där vi utmanas av ateisten azsuperman01 på youtube, och svarar.

Jag gör inte denna serie där jag svarar på azsuperman01s serie frågor för att jag hatar ateister och vill att de ska komma till Helvetet. Raka motsatsen. Om vi älskar våra ateistiska vänner så lyssnar vi och sätter oss in i deras frågor. Vi ger dem också raka, ärliga, bibliska svar även om det inte är särskilt känslomässigt godtagbara svar alltid. Vi vill vara ärliga mot dem och inte anspela på deras känslor eller lura dem med lena ord (de är mycket bättre på att genomskåda sånt än kristna) utan ta dem som de verkliga, tänkande individer som de är. Om Gud vill, så ger Han dem omvändelse.

Herren Kristus skall ni hålla helig i era hjärtan. Var alltid beredda att svara var och en som begär att ni förklarar det hopp ni äger.
(1 Petr 3:15)

(Tidigare frågor: #1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18)Frågan: Skapade Gud Helvetet med förkunskapen och avsikten att tortera mänskligheten? Eller är Han en klantskalle som inte kunde förutse konsekvensen av Sina handlingar?

Är Gud allvetande så visste Han redan innan Han skapade Helvetet och världen, att de flesta människorna kommer att komma till Helvetet. Ändå gjorde Han det. Alltså måste Han haft för avsikt även att de kommer till Helvetet. Detta är en mycket tuff fråga - för arminianer. Arminianer menar att Gud älskar exakt varenda individ som någonsin existerat och kommer existera, och inte vill att någon enda människa alls ska komma till Helvetet. Men att eftersom människorna har fri vilja så går Gud Allsmäktigs önskningar inte i uppfyllelse. Det här är väldigt utbredda uppfattningar idag men helt obibliska (man har missuppfattat bibelställen med "världen" och "alla", och inte sett så noga sammanhanget i texten som visar att det inte handlar om "exakt alla människor.")

För att citera Steve Hays på apologetikbloggen Triablogue i ett inlägg om arminianism (översatt):
Om vi antar att den arminianska uppfattningen stämmer om "alla," och "världen," på vilket sätt älskar den arminianske Guden verkligen "världen" eller älskar verkligen "alla" syndare - när han tydligt förutsåg hur majoriteten av alla män och kvinnor skulle lida för alltid i Helvetet när han skapade dem, men ändå fortsatte att skapa dem med denna fruktansvärda följd i åtanke även om det stod i hans makt att skona dem från detta fruktansvärda slut?

Med andra ord, allting som Gud gör, avser Gud att göra. Om han frivilligt skapade den stora andelen av människosläktet med deras helvetiska framtid fullt synlig, så skapade han dem avsiktligen för att gå till helvetet. Och detta trots det faktum att deras helvetiska framtid kunde ha undvikits.

Gud hade kunnat förhindra det slutet genom att aldrig skapa dem från första början.
Så vår ateistiske vän har en mycket bra poäng och svaret blir att Gud har skapat Helvetet med avsikten att vissa människor kommer att straffas där - detta för att Han ska visa Sin rättvisa, makt och vrede.

Några bibelord:
HERREN har gjort var sak för sitt särskilda syfte, även den ogudaktige för olyckans dag. HERREN avskyr de högmodiga, de blir förvisso inte ostraffade.
(Ord 16:4-5 SFB)

Har inte krukmakaren den rätten över leret att av samma klump göra ett kärl för hedrande användning och ett annat för mindre hedrande? Men om nu Gud, fastän han ville visa sin vrede och göra sin makt känd, ändå med stort tålamod hade haft fördrag med vredens kärl, som var färdiga att förstöras, vad har du då att säga? Och om han gjorde detta för att göra sin härlighets rikedom känd på barmhärtighetens kärl, som han i förväg har berett för härligheten?
(Rom 9:21-23 SFB)
Jag har tidigare i denna serie citerat detta ur Jonathan Edwards' kända väckelsepredikan från 1741, Syndare i händerna på en arg Gud:
Gud har haft det på sitt hjärta att visa änglar och människor, både hur utmärkt hans kärlek är, och också hur förskräcklig hans vrede är. Ibland har jordiska kungar i sinnet att visa hur förskräcklig deras vrede är, genom de extrema straff de verkställde på dem som retat dem. Nebukadnessar, den mäktige och högdragne monarken i det kaldeiska riket, var villig att visa sin vrede, när han blivit rasande på Sadrak, Mesak och Abed-Nego; och i enlighet med detta gav ordern att den brinnande heta smältugnen skulle vara sju gånger hetare än vad den var; tveklöst höjdes den till den yttersta grad av glöd som mänsklig konst skulle kunna åstadkomma: men den store Guden är också villig att visa sin vrede, och förstora sin rysliga majestät och mäktiga kraft i sina fienders extrema lidanden. Rom 9:22 "Men om nu Gud, fastän han ville visa sin vrede och göra sin makt känd, ändå med stort tålamod hade haft fördrag med vredens kärl, som var färdiga att förstöras, vad har du då att säga?" Och då man ser att detta är hans syfte, och vad han har bestämt, att visa hur förskräcklig den oblandade, otyglade vreden, Jehovas ilska och stränghet, kommer han att göra det med resultat. Något kommer åstadkommas och ske, som kommer att vara fasligt att bevittna. När den store och arge Guden har rest sig och verkställt sin rysliga hämnd på den stackars syndaren; och det kräket verkligen lider hans oändliga vikt och förargelses kraft, då kommer Gud kalla på hela universum för att skåda den rysliga majestät, och mäktiga kraft som kan ses i Jes 33:12-14 "Folken skall förbrännas till kalk, likt avhugget törne skall de brännas upp i eld. Ni som är långt borta, hör vad jag har gjort. Ni som är nära, lär känna min makt. Syndarna i Sion blir förskräckta, bävan griper de gudlösa. 'Vem av oss kan härda ut vid en förtärande eld? Vem av oss kan bo vid en evig glöd?'"

Så kommer det att vara för dig som är i ett oomvänt tillstånd, om du fortsätter i det; den oändliga makten och majestäten och den allsmäktige Gudens förskräcklighet ska förtydligas på dig, i dina plågors obeskrivliga styrka: du kommer plågas i de heliga änglarnas närvaro, och i Lammets närvaro; och när du kommer vara på denna smärtnivå, kommer himlens strålande invånare gå fram och titta på detta gräsliga spektakel, så att de får se vad den Allsmäktiges stränga vrede innebär, och när de har sett det, kommer de falla ner och beundra denna stora makt och majestät. Jes 66:23-24 "Och nymånadsdag efter nymånadsdag och sabbatsdag efter sabbatsdag skall alla människor komma och tillbe inför mig, säger HERREN. Och de skall gå ut och se liken av de människor som har avfallit från mig. Deras mask skall inte dö och deras eld inte utsläckas. De skall vara en vämjelse för alla människor."

1 kommentar:

 1. John Calvin i sin skrift institutes sa att Gud aktivt ville att syndafallet skulle ske.
  Första gången Jag hörde det så ignorerade jag det för det passade inte ihop med mitt humanistiska fördärvade sinne som inte vill ha med Gud att göra..
  men om man studerar skriften så ser vi att det är så.

  1. Gud skapade satan trotts att han visste vad som skulle ske.
  2. Gud satte 2 träd i lustgården trotts att han visste vad som skulle ske.
  3. 1 petr 1:20 Säger att Jesus var utvald redan före världens grund. Alltså var det redan planerat att människan skulle falla i synd.
  Det var alltså ingen B plan i från Gud pga av sitt misslyckande att sända Jesus för att dör för våra synder. Utan det var redan planerat redan före världen grund var lagd.
  4. Livets bok skrev före människan och jorden ens var skapad upp 17:8
  varför skedde alla dessa 4 saker före skapelsen om det inte var enligt Guds plan eller planerat av honom?


  det var alltså helt enligt Gud plan och allt för sina syften.
  Det var inget misslyckande eller B plan att skicka Jesus utan det var redan planerat.
  En humanist kommer reagera mycket starkt på detta inlägget. Men studera skriften Gud kan inte misslyckas med något om man tror det så förnekar man hans allmakt och suveränitet.
  "I honom har vi också fått vårt arv, förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin vilja och sitt beslut"

  SvaraRadera