Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

söndag 30 oktober 2011

12 tidsödande tjuvar! (Richard Baxter, 1615-1691)

Ta vara på varje tillfälle. Kolosserbrevet 4:5

Så att ni kan leva värdigt Herren och i allt behaga honom. Kolosserbrevet 1:10

Tjuv 1: En av de största tidsödande synderna består av sysslolöshet och lättja.

Tjuv 2: Nästa tjuv eller tidsslösare, är att man sover för länge.

Tjuv 3: En annan tidsslösare är överdriven kroppssmyckning.

Tjuv 4: En annan tisdödande tjuv, är onödig pompa och överdåd i hushållsmöbler och hemunderhållning.

Tjuv 5: En annan tidsödande synd, är onödiga kalasanden, frosseri och drickande.

Tjuv 6: En annan tidsslösare är tomt prat.

Tjuv 7: En annan tjuv som vill stjäla din tid, är fåfängt och syndigt sällskap.

Tjuv 8: En annan ökänd tidsödande tjuv, är onödiga, överdrivna sporter och lekar - förklädda med den bedrägliga titeln "rekreation."

Tjuv 9: En annan tidsödande tjuv, är för mycket världsliga bekymmer och affärer.

Tjuv 10: En annan tidsslösare är fåfänga, otyglade och syndiga tankar.

Tjuv 11: En annan farlig tidsödande synd är att man läser värdelösa böcker, pjäser, romantik och romaner. Och även onyttiga studier, som man endast tar sig an av stolthet och tom ära, eller för att tillfredsställa ett köttsligt eller nyfiket sinne.

Tjuv 12: Men mästertjuven som rånar människor på deras tid, är ett ohelgat, ogudaktigt hjärta; för detta tar tid, oavsett vad människor gör, eftersom de aldrig avser att göra något till Guds ära.

Om ni äter eller dricker eller vad ni än gör, så gör allt till Guds ära.
(1 Korintierbrevet 10:31 SFB)

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

Nyheter om synd, tjuvar och världsliga bekymmer: ||||||||||||||||