Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

torsdag 27 oktober 2011

Emergent church & C:o:s rötter

Emerging church var inte först. Deras mentalitet om att vi måste förändra kristendomen och att Bibeln inte måste vara centrum av allt, är egentligen några gamla torftiga idéer från 1000 år tillbaka då man också lämnade kristen tro och tänkande för humanismen.


Det här är ett klipp från en dokumentärserie av Francis Schaeffer.Se även: Dagen