Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

söndag 9 oktober 2011

Den kristnes hopp! (James Smith, 1802-1862)

Hoppet som är förvarat åt er i himlen.
Kolosserbrevet 1:5

Många kristna har bara lite i sina händer - men de har mycket hopp.
De har lite på jorden - men de har outgrundlig rikedom i Himlen!
Nutiden är det värsta stadie de någonsin kommer att vara i. Allt bortom döden - är ljust, fyllt av glädje och härligt!

Den kristnes hopp består både i frihet och innehav.

Den kristnes hopp består i frihet från . . .
  alla de bekymmer vi nu upplever, både till sinne och kropp;
  alla förhinder som är så tätt utsrödda på vår väg i denna onda värld;
  alla de farhågor som nu anfäktar, upprör, och trakasserar oss, dag för dag;
  alla de föraningar som ofta gör våra liv bittra och dystra;
  alla de synder som nu är vår pest, sjukdom och plåga;
  alla våra behov, och all möjlighet att vara i behov - för Gud kommer att ge oss allt vad vi behöver, efter sin rikedom, på ett härligt sätt, i Kristus Jesus.
Åh, vilken lycka det kommer bli att åtnjuta sådan frihet - och att ha den invärtes besinningen om att det kommer åtnjutas för evigt!

Den kristne kommer inte bara vara fri från allt som är smärtsamt och bedrövande - utan han kommer även att inneha . . .
  fullkomlig, fast och evinnerlig frid;
  syndfria anlag och odödliga krafter att tjäna och åtnjuta Gud med för evigt;
  permanent, idelig och oavbruten glädje;
  att vara nära och åtnjuta Jesus - vi ska se Honom, vara hos Honom och bli som Honom;
  ALLT som vi helt kan önska eller begära!
Vårt hopp är förvarat åt oss i Himlen. Detta vittnar om . . .
  dess förträfflighet - då det förvaras på en så förträfflig plats;
  dess säkerhet och trygghet - inga tjuvar kan bryta sig in och stjäla;
  dess natur - det är andligt, heligt, Himmelskt.
O härliga hopp! O välsignade utsikter! Det lämnar oss inget att längta efter - inget att begära!

Vilken lycka det är . . .
  när bekvämligheter tar slut,
  när prövningar svårt tränger sig på,
  när en dyster vinter av plåga sätter in -
att minnas att vi har ett ovärderligt arv - ett arv som är förvarat åt oss i himlen - rent och obefläckat, bortom räckhåll för förändring och förmultning!

Hur detta välsignade hopp skulle . . .
  uppväcka vår iver,
  uppliva våra andar, och
  resa oss över fruktan och misströstan.
Det är inte vad vi har nu - utan vad vi ska få i Himlen - som bör beröra oss.

Vårt härliga arv är stort bortom beräkning - det är säkert bortom möjligheten för misslyckande!

Öknen är snart förbi, livets stormar kommer snart att lägga sig - och evigt lugn och molnfritt solsken, kommer snart bli vår lyckliga, ändlösa arvslott!

All ära till den fria nåden!

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska