Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

söndag 16 oktober 2011

O dystra spektakel av misär, bedrövelse och olycka! (James Smith, 1802-1862)

Han uppenbarades för att ta bort synderna.
1 Johannesbrevet 3:5 SFB

Lägg här märke till målet med att Han uppenbarades: "För att ta bort synderna!"

Våra synder var mot Honom själv.
De förtjänade Hans eviga missnöje.
De ropade högt efter att Hans hämnd skulle vakna och straffa oss.
Han förutsåg dem alla - på alla deras sätt, enormitet och tyngd.
Han visste att de skulle vara synder mot Hans lag, Hans kärlek och Hans ömmaste barmhärtighet - synd emot ljuset, utifrån bitter fiendskap, och begångna om och om igen. Han visste hela massan av vår vidrighet - och ändå (Åh, hur stor Hans kärlek är!) "Han uppenbarades för att ta bort synderna!"

Synden skulle ha . . .
  upptänt Gudomlig rättvisa emot oss,
  utsatt oss för Jehovas vrede, och
  fört in oss under den fasliga förbannelsen av Hans överträdda lag.
Därför kom Jesus och tog bort våra synder, samtidigt som Han . . .
  tillfredsställde kraven på gudomlig rättvisa,
  blidkade Faderns vrede,
  och bar Själv vår förbannelse!
O underbara kärlek!

O makalösa nåd!

O förunderliga barmhärtighet!

Men ännu mer underbar, makalös, förunderlig - är Jesus själv - som gjorde detta för oss, och gjorde det frivilligt, utan våra enträgna böner, eller något i oss som drog Honom att göra det!

Men hur kunde Jesus ta bort våra synder? "Gud gjorde Honom till synd i vårt ställe."
Han bar deras tyngd,
Han genomled deras förtjänta straff,
och Han led skammen som de åstadkom.

Han blev . . .
  föraktad av människor,
  plågad av djävlar,
  slagen med den gudomliga rättvisans svärd,
  övergiven av Sin Fader,
  hånad av Sin skapelse,
  överväldigad av sorg,
  sliten av ångest, och
  Hans hjärta sprack av vanära och vånda
- allt detta för en fattig, syndande, beklagande, helvetesförtjänande varelse som jag!

Synden lades på Honom,
Guds vrede genomleds av Honom
de mest rysliga fasor omringade Honom,
Himlen, jorden och Helvetet, verkade ha sammanslutit sig emot Honom!
Människor förolämpade Honom grovt,
djävlar försökte med all sin makt att förgöra Honom,
och det behagade Gud att slå Honom, och sedan lämna Honom att försmäkta i hjärtkrossande sorg.

O dystra spektakel av misär, bedrövelse och olycka!

Fanns det någon sorg, lik Din sorg?

Fanns det någon kärlek, lik Din kärlek?

Du hade kunnat sitta på Din tron, och åtnjuta Din egen ära, glädje och lycka för evigt - och med rätta ha lämnat oss att gå under i våra synder, och lida för våra egna överträdelser! Men nej, du skulle bli Jesus - du skulle frälsa Ditt folk från deras synder! Du skulle komma för att ta bort våra synder, fastän när du gjorde det - så tog rättvisan bort Din ära, glädje och liv. Du ville inte lämna oss att gå under - utan Du ville ta bort våra synder genom att offra Dig själv.
Du har . . .
  vänt bort Jehovas vrede,
  kastat all vår synd i havets djup, och
  burit vårt straff i Din egen kropp på träet!
Din kärlek är verkligen förunderlig, ofattbar, och nästan för stor för min svaga tro att tro på!

Käre Herre Jesus, Du är precis vad jag behöver - och Du är allt jag behöver.
Din kärlek är . . .
  en tillräcklig portion i livet,
  en gudomlig styrkedryck i döden, och
  en ocean av salighet att bada i för evigt!
Att se Honom, älska Honom och upphöja Honom - är Himlen för varje helgon.

Han är . . .
  ljuvare än honung,
  mer behaglig än ljuset, och
  dyrbarare än själva livet!
Att känna Honom - är att vara sant vis.
Att leva på Honom - är att vara lycklig.
Att vandra med Honom - är att vara helig.
Att se till Honom, förvänta sig från Honom, och kasta alla våra bekymmer på Honom - är att ära Honom.

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska