Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

fredag 14 oktober 2011

Tuffa Frågor För Kristna? - #26

Tjugosjätte delen i den fortsatta "Tuffa Frågor För Kristna"-serien.
En serie där vi utmanas av ateisten azsuperman01 på youtube, och svarar.Herren Kristus skall ni hålla helig i era hjärtan. Var alltid beredda att svara var och en som begär att ni förklarar det hopp ni äger. (1 Petr 3:15)

(Tidigare frågor: #1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25)

(Videon har borttagits av användaren)

Frågan: Om synd inte kan komma in i Guds närvaro, hur kan Gud och Satan (syndens fader) ha en dialog?

Frågan är baserad på att i Jobs bok så pratar Gud och Satan. Azsuperman01 frågar också hur Jesus kunde komma till jorden om synd inte kan vara i Guds närvaro, och Jesus är Gud, och när Han kom till jorden så var det massor av synd i Hans närvaro.

Svar: Tyvärr är det många som vill få bort all uppfattning om en arg och helig Gud, som kastar människor och djävlar i Helvetet. De har då blivit tvungna att hitta på en mening som att "synd inte kan komma in i Guds närvaro." Gud "älskar alla" men eftersom vi har synd så kan vi inte komma in i Guds närvaro utan bara vara i Helvetet. Här saknas som sagt all uppfattning om att människan är en ond och usel brottsling i Guds ögon, att Gud är helig, hatar synden och syndaren (Ps 5:6-7) och kommer genom Sin rättvisa och heliga vrede, själv att kasta ner människor i Helvetet och tillfredsställa rättvisa genom evigt straff.

Det att synd inte kan vara i Guds närvaro på detta felaktiga och obibliska sätt blir som en sorts lag som t o m står över Gud och hindrar Honom. Han "älskar alla" och skulle vilja ta in alla i Himlen men enligt den här lagen som står över Honom så går det inte. Men sanningen är istället alltså att Gud har ett val och är helt fri! Ibland (oftast, fram till domens dag) väljer Han att vara nådig och barmhärtig och hålla tillbaka Sin vrede, efter Sina syften. Så därför kunde Satan prata med Gud.

Frågan azsuperman01 ställer bygger alltså på en falsk premiss, saluförd av mer eller mindre välmenande personer, som saknar teologisk robusthet. (Som så många fler gånger.)