Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

måndag 24 oktober 2011

Det klädesplagg som Frälsaren alltid hade på sig (James Smith, 1802-1862)

ÖDMJUKHET är en mycket dyrbar prydnad - det är fullt av skönhet, ljuvlighet, och härlighet. Detta är det klädesplagg som Frälsaren alltid hade på sig. Detta är den prydnad som gav en sådan charm till allt Han gjorde och sa. Det är en av våra bästa klädesplagg, och utan det är själen allmänt naken. Och ni alla, klä er i ödmjukhet mot varandra. 1 Petrus 5:5

På grund av brist på ödmjukhet - är kyrkan sliten och riven av splittringar. På grund av brist på ödmjukhet skaffar de troende många prövningar och kors för sig själva, och sår de bittra fröna av bekymmer och ånger.

Om jag verkligen vore ödmjuk, måste jag vara glad, för det är med sådana som Jehova bor: Ty så säger den höge och upphöjde, han som tronar till evig tid och heter "den Helige": Jag bor i det höga och heliga men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande. Jesaja 57:15. Till sådana ser Han med aktning, kärlek och belåtenhet: Jag skådar ner till den som är betryckt och har en förkrossad ande, och till den som fruktar mitt ord. 66:2.

Högfärd, högmod ... det hatar jag! Ordspråksboken 8:13. Högmod är...
    högst avskyvärt för Gud
    skadligt för människor, och
    ett fäste för Satan inom oss.
Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd! Jakob 4:6. Han håller de högmodiga på avstånd, och tillåter dem inte att nalkas Honom: HERREN är upphöjd, men han ser till den ringe, han känner den högmodige fjärran ifrån. Psalm 138:6. Han hotar dem med evigt fördärv. HERREN avskyr de högmodiga, de blir förvisso inte ostraffade. Ordspråksboken 16:5.

Herre, ge mig sann ödmjukhet, och låt mig vara klädd i det från dag till dag!

(Min översättning)

OBS!!! Nu har jag samlat alla översatta "Grace Gems" på en sida: "Grace Gems!"