Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

onsdag 12 oktober 2011

Mainstay - Mirrors

Det här är några bilder till låten Mirrors av Mainstay. De reflekterar ytligheten i modern evangelieförkunnelse mot Gud Allsmäktigs storhet.Den här sången siktar på att visa kristna att många av de svar vi får till våra problem idag är människocentrerade och ineffektiva när man ska ta itu med problem som synd, depression och sitt egna värde. Poppsykologi har infiltrerat kyrkan så mycket att vi glömmer att det yttersta målet för människan inte är att vara nöjd med sig själv eller fokusera på att hitta oss själva, utan snarare att bli "hänförd av Guds härlighet" och tappa intresset i vårt eget värde, självförtroende, eller uppskattning. Det är detta tema som denna sång tacklar - Hur troende ska bli lyckliga och känna sig värdefulla är att värdera Gud över allt och förkasta all uppfattning om "självhjälp." Om människan verkligen är död i sina överträdelser och synder, blir termen "självhjälp" löjlig. Vi behöver Kristus att friköpa oss från synden, och finna vårt värde i Hans frälsningsverk på korset. Istället för att titta oss i spegeln och uppskatta det goda i oss själva, behöver vi bli lamslagna av Kristus och uppskatta och insupa det yttersta goda - och glädjas i det faktum att Han skänker SIN rättfärdighet till oss, oförtjänta som vi är. - Justin Anderson (Mainstay) Översatt.


Relaterat i Dagen: II