Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

fredag 21 oktober 2011

Tuffa Frågor För Kristna? - #27

Tjugosjunde delen i den fortsatta "Tuffa Frågor För Kristna"-serien.
En serie där vi utmanas av ateisten azsuperman01 på youtube, och svarar.Herren Kristus skall ni hålla helig i era hjärtan. Var alltid beredda att svara var och en som begär att ni förklarar det hopp ni äger. (1 Petr 3:15)

(Tidigare frågor: #1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26)Frågan: Varför dömer vi Gud efter en lägre standard än våra medmänniskor?

Exempel:
  1. Människor anses grymma om de torterar folk i en viss stund - Gud torterar folk i evighet.
  2. Människor anses hjärtlösa om de låter andra svälta till döds fastän de kan göra något för att hjälpa dem - Gud är Allsmäktig och låter ändå folk svälta till döds.

(Jag tycker han ställt likartade frågor innan. Troligen ges mer utförliga svar i någon av de tidigare delarna. Troligen har jag sagt detta förut med...)

Svar: Vi ska inte döma eller hålla Gud efter en standard alls. Gud är vår suveräne skapare och domare, inte tvärt om. Vi har ingen rätt att döma eller ifrågasätta Gud för vad Han gör med oss. Absurditeten i detta liknas i Bibeln vid att lera skulle klaga på krukmakaren vad han gör med leran.

azsuperman01 säger en väldigt viktig sak i slutet. Gud är den överlägsne varelsen, den vi ska få all vår moral ifrån. Precis. azsuperman01 som ateist kan själv inte döma överhuvudtaget egentligen. Om han påstår att han inte tror på Gud så har han ingen grund för att ha någon moral att använda sig av för att "döma" den Gud som han påstår att han inte ens tror på. Men då Gud finns, har vi en Lag på vad som är moraliskt rätt eller fel, och enligt den är det förbjudet, omoraliskt och fel, att döma Honom.


Några ord om "exemplen" han ger:
  1. Det är alltså enligt Guds Lag inte tillåtet att vi torterar andra. Evig tortyr är ett rättvist straff för synd, men endast Gud är den som har befogenheten att utföra den. Jämför med att det är rätt för en rättsstat att döma någon till döden medan vi inte får det som individer. Eller närmare "hemma", rättsstaten håller brottslingar i fängelse, medan om vi skulle fånga brottslingar själva skulle det kallas "olaga frihetsberövande."
  2. Som framgår ovan förtjänar människan som syndare att torteras för alltid. Ändå låter Gud oss fortfarande leva - visst lever många i stor misär - men det faktum att vi alla redan nu bör vara i Helvetet och inte är det, utan istället vi tillåts leva, Han gör mycket för oss, håller uppe vår själva existens, Han ger oss liv och anda och allt, gör så att det överhuvudtaget är möjligt för oss att få hjälp och ge hjälp åt varandra, och även att Han utlämnade Sin Son att rädda oss ifrån domen, bör istället fylla oss med tacksamhet till Gud. Det bör också motivera oss att ge hjälp åt de nödlidande, som Han också har befallt oss "älska din nästa som dig själv." Och som också är något Han kommer döma oss efter.