Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

onsdag 19 oktober 2011

Varför Tolkar Folk Bibeln Olika?Säg därför till dem: Så säger Herren, HERREN: Var och en av Israels hus som släpper in eländiga avgudar i sitt hjärta och ställer upp framför sig det som förleder honom till synd och sedan kommer till profeten, honom skall jag, HERREN, ge svar efter vad han förtjänar för sina många avgudars skull.
(Hesekiel 14:4 SFB)
Mark Kielar talar om i videon ovan utifrån detta bibelställe om en anledning som kan finnas till att vi kristna tolkar Bibeln olika. Även sant kristna kan ju tolka Bibeln olika sinsemellan. Det gäller inte bara för icke-troende alltså.

Vi kan komma till Bibeln men har "avgudar" i vårt hjärta. Vi har förutfattade meningar, åsikter, preferenser, m m. Och risken blir stor att man läser in saker i vad som står i Bibeln (s k eiseges) istället för att utgå ifrån Bibeln och se vad den verkligen säger, vad vi får ut (exeges) och anpassar oss efter den.

Man kan komma ifrån ett samfund och en tradition och ta saker för givna, och läser in saker man fått därifrån in i Bibeln. Eller att de har en tolkning av ett bibelställe som man inte undersökt om det stämmer.

En lite annan sak jag märkt är att man kan komma ifrån ett samfund och en tradition, som man har brutit med och därför är benägen att i mer eller mindre grad förkasta alla tolkningar de haft även om vissa mycket väl kan stämma och som även andra har och haft. Paul Washer har varnat om att springa så långt bort ifrån lögnen att man även springer förbi och bort ifrån sanningen. Minst lika farligt som där man var innan, alltså.


Vi behöver ofta rannsaka oss själva när vi ska läsa och studera Bibeln. Är vi ute efter att se vad Bibeln säger - eller vad vi vill att den ska säga? Finns det vissa delar som du gärna undviker eller försöker att bortförklara i Bibeln? Sätter vi Gud och Hans Ord främst eller oss själva?