Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

fredag 28 oktober 2011

Tuffa Frågor För Kristna? - #28

Tjugoåttonde delen i den fortsatta "Tuffa Frågor För Kristna"-serien.
En serie där vi utmanas av ateisten azsuperman01 på youtube, och svarar.Herren Kristus skall ni hålla helig i era hjärtan. Var alltid beredda att svara var och en som begär att ni förklarar det hopp ni äger. (1 Petr 3:15)

(Tidigare frågor: #1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27)Frågan: Vilken anledning har vi till att tro att Himlen kommer bli bättre än Jorden? Skapade Gud Himlen "mer perfekt" än jorden?

Gud skapade från början jorden och allt på den, allting var gott/perfekt. Sedan gick det åt pipan. I Himlen kommer allting också vara gott/perfekt men hur vet vi att det inte kommer gå åt pipan där heller. Om Gud är allsmäktig och inte kunde lyckas första gången varför skulle Han lyckas igen?

Svar: Gud tillät syndafallet att hända här, men kommer inte göra det på den nya jorden/Himlen. Det ingick i Guds plan med den här skapelsen att låta syndafallet hända så att Han skulle förhärliga Sig, visa upp Sin rättvisa, vrede och makt genom att straffa syndare, och Sin nåd och barmhärtighet genom att  benåda och förlåta syndare genom Kristus. (Se Ords 16:4, Rom 9:22-23) - Det syftet kommer inte finnas kvar nästa gång utan det finns redan både straffade och benådade syndare.

Vi vet även att det inte kommer att ske något syndafall i Himlen eftersom Guds Ord har sagt att det inte kommer bli det. Han har inte "ordinerat" det. Vi kommer att ha evigt liv i Hans rike och Han kommer att härska. Satan kommer att ligga och steka i eldsjön och kan inte klä ut sig till en orm igen. Vi kommer även att vara förhärligade och inte kunna synda. Så man kan nog allt säga att Gud skapar Himlen "mer perfekt" än jorden. Läs gärna: 1 Kor 15:40ff, Upp 21-22.