Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

onsdag 16 november 2011

Alla våra rättfärdiga gärningar är som en smutsig klädselVi är alla orena, alla våra rättfärdiga gärningar är som en smutsig klädsel. Vi kommer alla att vissna som löv. Som löv förs bort av vinden kommer vi att föras bort av våra missgärningar.
(Jesaja 64:6 SFB)

Och HERREN såg att människornas ondska var stor på jorden och att deras hjärtans alla tankar och avsikter ständigt var alltigenom onda.
(1 Moseboken 6:5 SFB)

Det står skrivet: Ingen rättfärdig finns, inte en enda ingen förståndig finns, ingen finns som söker Gud. Alla har avvikit, alla har blivit fördärvade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda. En öppen grav är deras strupe. Sina tungor använder de till svek. Huggormsgift är bakom deras läppar. Deras mun är full av förbannelse och bitterhet. De är snabba på foten till att utgjuta blod. Förödelse och elände råder på deras vägar, och fridens väg känner de inte. De har inte gudsfruktan inför sina ögon.
(Romarbrevet 3:10-18 SFB)

I grund och botten är människan genomrutten. Vår synd har gjort oss vidriga för Gud.

Ta en bibel, sätt dig ensam någonstans i stillhet och läs själv vad Gud säger i Sitt eget Ord om vad Han tycker om människans hjärta i hennes naturliga tillstånd.

(Förutom ovanstående:)
Första Moseboken 8:21
Psalm 14:2-3
Job 4:17-19
Job 15:15-16
Job 25:4-6
Jesaja 59:2-15
Jeremia 13:23
Jeremia 17:9
Markus 7:20-23
Johannes 2:24-25
Romarbrevet 7:18

Om synd och ondska i nyheterna: D, GP, DN