Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

söndag 27 november 2011

Hennes livs läxa bestod av fyra ord! (James Smith, 1802-1862)

En kristen pastor var döende. Han hade en ung syster som han älskade mycket och han hade djupt intresse av att det skulle gå bra för henne. Hon kom för att besöka honom en sista gång och få från hans läppar några sista råd. Orden från en döende pastor som förstår själens värde och evighetens allvar, är viktiga ord. Han tog henne vid handen och fäste sina ögon på henne med en kärleksfull blick, han sa: "Håll dig nära Kristus!"

Vad kunde han säga som skulle vara viktigare? Hennes livs läxa bestod av fyra ord: "Håll dig nära Kristus!" Hon hade kommit till Jesus, hon älskade Jesus, hon fann glädje i Jesus; men den döende brodern visste...
  människohjärtats svekfullhet
  kraften i världens fascinationer
  och Satans list och subtilitet
därför uppmanar han: "Håll dig nära Kristus!"

Må Herren ge oss nåd att komma nära Honom; och sedan ge oss mer nåd, att hålla oss nära Honom; för ack! hur många av oss följer Honom på avstånd, som Petrus gjorde!

Vad måste vi göra för att hålla oss nära Jesus?

Vi måste hålla oss nära Hans Ord. Här . . .
  uppenbarar Han Sitt sinne,
  visar Han upp Sin kärlek, och
  ställer ut Sin skönhet!
Det är en uppenbarelse av Hans djupaste, ljuvaste, snällaste tankar!

Det är en utställning för Hans oändliga, eviga, odödliga kärlek!

Det är en spegel där vi kan få se Hans oöverträffade skönhet och excellens!

Ingen kan hålla sig nära Jesus om hon inte dagligen, allvarligt och andäktigt läser Hans ord. Det Ordet, när det blivit . . .
  mottaget i hjärtat genom tron,
  smält genom begrundande, och
  nedtaget i praktik i livet,
kommer det att sammanföra själen och Kristus.

För ju mer vi vet om Kristus - desto mer kommer vi älska Honom, desto mer kommer vi att värdesätta, längta efter, och söka åtnjuta Hans närvaro!

Välsignade Ande, hjälp oss att läsa Ordet på det sättet, så att vi alltid finner Kristus i det; och genom det gör Honom mer och mer omtyckt för oss, och för oss in i närmare gemenskap med Honom!

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska