Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

måndag 7 november 2011

En vacker sköka (Thomas Brooks, 1608–1680)

Jag sade i mitt hjärta: "Nåväl, jag vill låta dig pröva glädjen. Gör dig nu goda dagar." Men se, också detta var förgängligt. Jag sade om skrattet: "Det är dårskap", och om glädjen: "Vad tjänar den till?"
(Predikaren 2:1-2 SFB)

Salomos fråga bjuder en utmaning till alla munterhetens härskare, att skapa någon tillfredsställande frukt som den kan erbjuda, om de kan.

Unga människors hjärtan är mycket överlåtna åt nöjen. Sensuella nöjen är bara skenbara och synliga nöjen - men de bekymmer som följer med dem är verkliga och riktiga. Den som har sin glädje i sensuella nöjen, kommer finna att hans största nöjen blir hans bittraste bekymmer. Nöjen försvinner så fort de tröttat ut kroppen, och lämnar den som en klase druvor vars saft pressats ut.

Xerxes, när han blivit trött på alla nöjen, utlyste belöningar till de som kunde uppfinna nya nöjen, och när dessa uppfunnits, förblev han ändå missnöjd.

Som ett bi flyger från blomma till blomma och inte blir belåtet, och som en sjuk man flyttar från en säng till en annan för att få lindring; så går människor som är överlåtna åt nöjen, från det ena nöjet till det andra, men blir aldrig nöjda, får ingen tillfredsställelse i sina nöjen. Allting är fullt av möda, människan kan inte beskriva det. Ögat blir inte mätt av att se, örat blir inte fullt av att höra. (Predikaren 1:8 SFB)

Det finns en förbannelse om att inte kunna bli nöjd, som ligger över skapelsen. Äror kan inte nöja den ambitiöse människan, inte heller rikedomar den girige människan, eller nöjen den nöjeslystne människan. Människan kan inte få bort tröttheten från ett nöje, genom att börja ägna sig åt ett annat nöje.

Nöjen ser fasta ut när man jagar efter dem; men är endast som ånga när de ska åtnjutas.

Nöjen är en vacker sköka som sitter i sin droska:
De fyra hjulen är stolthet, frosseri, begär och dårskap.
De två hästarna är framgång och överflöd.
De två förarna är sysslolöshet och säkerhet.
Hennes tjänare och följeslagare är skuld, grämelse, skam,
och ofta död och fördömelse!

Många stora män, och många starka män, och många rika män, och många hoppfulla män, och många unga män - har fått sin dom genom henne; men har aldrig fått någon fullständig tillfredsställelse och förnöjsamhet i henne.

Ah! Se upp för denna sköka - "nöjet", och närma dig inte dörren till hennes hus.

Augustinus, innan sin omvändelse, kunde inte leva utan de nöjen som han hade sin glädje i. Men efter att hans natur blev förändrad, och hans hjärta av nåd vändes till Herren, sa han: "Åh! hur ljuvligt det är - att vara utan de där ljuvliga läckerheterna!"

Och när det gäller tillåtna nöjen, låt mig bara säga detta - det är vist av er att endast vidröra dem, att smaka dem, och att använda dem som man använder mediciner - för att tillfälligt förstärka er mot sjukdomar.

Det finns inga nöjen så glädjande, så tillfredsställande, så hänförande, så engagerande, och så beständiga - som de som kommer ifrån föreningen och gemenskapen med Gud - som de som flödar ifrån att ödmjukt och heligt vandra med Gud.

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

Relaterat