Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

fredag 4 november 2011

Tuffa Frågor För Kristna? - #29

Tjugonionde delen i den fortsatta "Tuffa Frågor För Kristna"-serien.
En serie där vi utmanas av ateisten azsuperman01 på youtube, och svarar.Herren Kristus skall ni hålla helig i era hjärtan. Var alltid beredda att svara var och en som begär att ni förklarar det hopp ni äger. (1 Petr 3:15)

(Tidigare frågor: #1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28)Frågan: Vem "designade" den fallna världen?

Sjukdomar, bakterier, virus, rovdjur med huggtänder och klor, getingar som sticks. Kristna förklarar livets alla otrevligheter med att det är Adams fel. Vi lever i en fallen skapelse. Men hur kunde Adam göra det? Han åt en frukt. Han omskapade inte djuren? Vem gjorde det?

Mycket bra fråga. Det förväntade svaret är ju Gud. Därmed antar jag att azsuperman01 vill få det till att allting egentligen är Guds fel ändå.

Jag har också funderat över saken. Djuren och bakterierna måste alla ha varit goda och haft goda funktioner innan syndafallet. Det finns ju kvar av sådana än idag. Men varför har de blivit så nu, speciellt bara man ser på djur, varför har vissa huggtänder, klor, taggar, osv, som verkar gjorda för att döda och äta kött? Var det en del av skapelsen från början, som hade "fredliga" funktioner men som förvrängdes när ondskan kom? Eller blev de så efter syndafallet? Det är två alternativ som jag kan tänka mig.

Svaret som jag lutar åt är att Gud gjorde dem så efter syndafallet! Men att i varje fall det ju inte är Guds fel, utan människans.

Relevant bibelställe är:

Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja utan genom honom som lade den därunder. (Romarbrevet 8:20 SFB)

Men det svarar ändå inte på vem som lade skapelsen under förgängelsen. Gud? Eller Adam? Båda är möjliga, Gud lade skapelsen under Adam (1 Mos 1:28) och Adams synd påverkade därmed skapelsen eftersom den lades under Adam. Adam är huvudet och "drar med" sig övriga skapelsen som en svans. På så sätt kan det vara Adam som lade den under förgängelsen genom sin synd. På ett annat sätt kan det vara Gud som lade den under förgängelsen, om, som jag skrev att jag tror ovan, Gud gjorde den sådan efter syndafallet. Men det står klart att det ändå var Adams fel.

Man kan därför säga att det var båda samtidigt, var och en på sitt sätt. Matthew Henry säger det bra. Adam lade skapelsen under förgängelsen, genom förtjänst. Gud lade skapelsen under förgängelsen genom dom. Dvs, det är Adams förtjänst och fel, att skapelsen lagts under förgängelsen. Och det är Guds (rättvisa) dom och förbannelse att skapelsen lagts under förgängelsen.

Ett till mycket relevant bibelställe är ju själva stället där det står att det händer:

Till Adam sade [Gud]: "Du lyssnade på din hustru och åt av det träd om vilket jag befallt dig: Du skall inte äta av det. Därför skall marken vara förbannad för din skull. Med möda skall du livnära dig av den så länge du lever. Törne och tistel skall den bära åt dig och du skall äta av markens örter. I ditt anletes svett skall du äta ditt bröd till dess du vänder åter till jorden, ty av den har du tagits. Jord är du, och jord skall du åter bli."
(1 Moseboken 3:17-19 SFB)

Så detta är faktiskt vad vi kan läsa. Gud förklarar en förbannelse över skapelsen, för Adams skull. Det är alltså Adams fel och förtjänst, och Gud som förbannar den för detta.

Man ser också att genom den förbannelse Gud uttalar så börjar marken bära törne och tistel. Det är Guds "design." Åtminstone så står det alltså att växterna börjar få skadliga funktioner/taggar efter detta. Då är det inte så svårt att tänka sig att även andra livsformer blir skadliga på andra sätt, genom vassa tänder, klor, etc. efter detta.

Men det kan också vara så att det bara gäller växterna, eftersom bara växterna nämns, och att djuren hade de kroppsdelarna innan men att de hade "fredliga" funktioner.