Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

måndag 28 november 2011

10 ateister

Ateismen har funnits så länge att det även omtalas i Bibeln (Ps 14) och kan inte sägas egentligen ha gjort mycket för den filosofiska och vetenskapliga utvecklingen, eller mänskligheten i stort. Tvärt om. Eftersom ateismen varken har någon egen, verklig kunskapsteoretisk eller moralisk grund är det lätt att se hur ateismen är benägen att påverka, och har påverkat, människors beteende till det sämre. Men oavsett vilken filosofi eller religion (kristendomen inkluderad) människor bekänner sig till så kommer människor alltid att göra fel, om det är i deras tros namn eller ej. Alla människor är onda syndare, benägna till synd och med en böjelse till synd och ondska. Bland dem var även vi, fram tills dess att vi blev födda av Gud. I många sammanhang tas det gärna upp dåliga exempel på kristendom (mer om det nedan). Här följer tio bra exempel på ateism.Alfred Kinsey
Alfred Kinsey var en ökänd amerikansk biolog och professor i entomologi och zoologi, som bedrev banbrytande forskning i människans sexualitet. Utan tvekan så hjälpte han den sexuella omoralen i samhället framåt. Och i alla fall så hade han sadistiskt nöje i sin forskning och gjorde en hel del hemska saker, och utnyttjade även barn.


Napoleon Bonaparte
Många håller med om att Napoleon Bonaparte, som var tungt inblandad i den anti-prästeliga franska revolutionen, var ateist - han påstod att "alla religioner har blivit påhittade av människor." Han erövrade en stor del av Europa och gjorde en kupp och utropade sig själv som kejsare. Även om han fick slut på anarkin i ett post-revolutionens frankrike, såg många honom som en tyrann och inkräktare. Han struntade i avtal och konventioner, och sökte oinskränkt styre i hela Europa. Han plundrade erövrade territorier. Hans 17 år vid makten resulterade i konkurs för Frankrike, förlust av många av dess territorier, sex miljoner döda européer och ekonomiska bakslag på bara en generation.


Than Shwe
Than Shwe är en gammal diktator i Myanmar/Burma, chefen för den styrande militärjuntan. Han har förestått bildandet av ett av de mest slutna samhällen i världen. Begreppet fri press existerar ej och journalister som motsatt sig hans regim hålls fängslade. Aung Suu Kyi, ledare för det största oppositionspartiet, har sedan 1989 i omgångar suttit i husarrest, men frigavs den 13 november 2010. Burma har den högsta andelen barnsoldater i världen, och använder tvångsarbete på byggprojekt. Than Shwe håller som diktator en relativt låg, och även butter, profil men lever en extravagant livsstil, medan hans folk fortsätter att lida extrem fattigdom och drabbade av naturkatastrofer. I efterdyningarna av cyklonen Nargis, vägrade han att ge många utländska hjälporganisationer inträde i landet.


Kim Jong Il
Kim Jong Il är Nordkoreas de facto-ledare och ansvarig för fyra miljoner koreaners död. De som t ex stjäl mat i detta svältdrabbade land, eller försöker ta sig över gränserna, straffas med offentlig avrättning. Kim fortsätter sin lyxiga livsstil och militärfascination trots den sönderfallande ekonomin. I Nordkorea blir han och hans far avgudade, sedda som hela universums frälsare. Oliktänkande skickas till läger för "omskolning" (se videoklipp). Han har fört krig mot Sydkorea vilket bl a involverat lönnmord på sydkoreanska ledare och att spränga sydkoreanska plan i luften. Han utgör ett stort hot mot världen när det gäller kärnvapenkrig, sedan han 1984 övertalat Sovjetunionen att belöna honom med en kärnreaktor.


Jeffrey Dahmer
Jeffrey Dahmer var en ökänd seriemördare, en av USA:s värsta genom tiderna, dömd till 900 års fängelse men misshandlades till döds av en medfånge. Han begick 17 brutala mord på män och pojkar, lemlästade dem och förvarade deras kroppsdelar för att hänge sig åt kannibalism och nekrofili. 1991 blev han fångad av polisen när ett av hans blivande offer flydde. Domstolen fann honom frisk och fullt ansvarig.

Senare blev han en pånyttfödd kristen. Han berättar i en intervju att hans pappa hade skickat material från Creation Science till fängelset. Den låga syn han hade på människolivet som kunde få honom att begå dessa brott berodde enligt honom på "evolutionslögnen," och frånvaro av gudstro "Om man inte tror att det finns någon Gud att stå till svars för, varför ska man ändra sitt beteende och hålla det inom acceptabla gränser? Så var vad jag tänkte. Men jag har senare kommit till tro på att Jesus är Gud. Fadern, Sonen och den Helige Ande är Gud."


Jim Jones
Jim Jones drog in folk i ateismen genom Folkets Tempel, en sekt som påstod sig vara kristen, med bas i Kalifornien. Jones framställde sig utåt som en kristen ledare, men detta var för att locka medlemmar. Han sa att han "tog kyrkan och använde den för att föra människor till ateismen." 1978 begick 909 människor "revolutionssjälvmord" på hans befallning, i "kommunisthelgedomen" som han stod över i Jonestown, Guyana. Detta skedde efter att en amerikansk delegation anlänt, som han hävdade var en konspiration mot Folkets Tempel. Män, kvinnor och barn tog en flaska cyanid och dog inom fem minuter. Bara ett fåtal kom undan. Händelsen var den som tagit mest amerikanska medborgares liv förutom naturkatastrofer fram till 11/9.


Benito Mussolini
Mussolini är känd för sina krigsförbrytelser som fascistdiktator under Andra världskriget. Som ung deklarerade han öppet sin ateism och i sin tidiga karriär som politiker var han öppet emot prästerskapet. Han var ledare för det Nationella fascistpartiet, blev premiärminister 1922 och blev till slut en diktator som grovt inskränkte yttrandefriheten. Mussolini stödde Hitlers erövring av Österrike. 1935 invaderade han Etiopien med hjälp av giftgas och bombade Röda korsets sjukhus och koncentrationsläger för att döda civila och förstöra "underlägsna" kulturer. Han beordrade avrättning av fångar utan rättegång och att man skulle skjuta "häxdoktorer." Italienska trupper använde offentliga avrättningar, tog gisslan och brände byar för att krossa Jugoslaviens slaviska befolkning. Dessa handlingar är numera vitt sedda som försök till folkmord. Men senare försökte han associera fascism med katolicism för att få mer stöd (hans änka var tydlig med att han fortfarande då var stark ateist.) Mussolini var även djupt antisemitisk.


Mao Tse Tung
Mao Tse Tung/Zedong ledde Kinas kommunistparti till seger i det kinesiska inbördeskriget och hjälpte till att etablera Folkrepubliken Kina. Han är ansvarig för mellan 20 och 67 miljoner av sina "kamraters" död. Under sitt vanvettiga välde fanns en kultur besläktad med anarki som ödelade ekonomin och den industriella produktionen. Detta "Stora Kliv Framåt" satte igång en katastrofal och massiv svält. I hans "Kulturrevolution" förstördes antikviteter, historiska platser, artefakter, uråldriga dokument, kinesiska traditionella kläder, m m för att de förknippades med det "gamla sättet att tänka." Röda armén förstörde stabiliteten för politik och undervisning runt om i landet och kritiserade alla som såg sig som bra, och förstörde rykten och liv. Privat levde Mao ett avvikande och överflödigt liv. Han tog även hämnd på alla, främst intellektuella och professionella, som vanärat Mao i hans tidiga karriär. Han siktade sig också in på alla som hade kopplingar till det kinesiska nationalistpartiet såväl som alla som utgjorde ett hot för honom. Fem miljoner avrättades i dödsläger. 36 miljoner förföljdes och torterades.


Pol Pot
Pol Pot var ledare för Röda Khmererna och premiärminister i Kambodja 1976-79, men var de-facto ledare sedan mitten på 75. Under sin tid vid makten införde Pol Pot en extrem jordbrukarkommunism, där alla stadsbor omlokaliserades till landet för att arbeta i lantbrukskollektiv och tvångsarbetsprojekt. Den kombinerade effekten av slavarbete, undernäring, dålig sjukvård och avrättningar beräknas ha dödat omkr 2 milj kambodjaner (ca en tredjedel av befolkningen.) Hans regim blev särskilt känd för att de pekade ut alla intellektuella och andra "borgare", för mord. Röda khmererna begick massavrättningar på platser kända som "Dödens fält," och de avrättade begravdes i massgravar. För att spara på ammunition utfördes ofta avrättningar med hjälp av hammare, yxhandtag, spadar eller vässade bambupinnar. Polpot hatade alla som verkade intelligenta, som t ex hade glasögon eller talade andra språk.


Josef Stalin
Stalin var generalsekreterare för Sovjetunionens kommunistiska parti från 1922 fram till sin död 53. Under Stalins ledarskap led Ukraina en så stor hungersnöd att det anses av många vara en folkmordshandling från Stalins regerings sida. Dödssiffrorna uppskattas till mellan 2,5-10 miljoner. Svälten orsakades genom direkta politiska och administrativa beslut. Förutom svälten, beordrade Stalin att man rensade Sovjetunionen från alla statens fiender (dvs kapitalister och gudstroende.) Den uppskattade summan av alla människor mördade under Stalins välde är mellan 10-60 miljoner. Hans regering gjorde reklam för ateism med masspropaganda i skolor och höll en terrorkampanj mot de religiösa. Han krossade den rysk-ortodoxa kyrkan, jämnade tusentals kyrkor med marken och sköt mer än 100 000 präster, munkar och nunnor mellan 1937-38. I ateismens namn eftersom de trodde på Gud och det var fel.Det här är saker vi inte får veta i skolorna i vårt ateistiska land Sverige. Under min skolgång ägnade vi en hel termin åt Hitler och förintelsen medan vi inte fick höra ett ljud om vad Stalin & C:o ovan gjort. Förutom en elev som påpekade just detta men snabbt blev nertystad. Svaret blev att det är frivilligt att vara troende och ha vissa åsikter, medan man föds till jude och det inte är frivilligt. De som blev dödade i ateismens och kommunismens namn fick alltså skylla sig själva om de hade sin gudstro och åsikter... Visst ska vi inte glömma förintelsen men ska vi samtidigt blunda för alla andra förintelser? Är det inte lite ateist- och socialistpropaganda som pågår här? Istället heter det gärna att kristendomen varit ansvarig för så mycket krig och död och gärna att Hitler var kristen (det var han inte.)

Det här får även ett eko när vi talar med våra ateistiska vänner. Vad som oftast tas upp är Spanska inkvisitionen, korstågen och häxbränningarna. Spanska inkvisitionens avkunnade åren 1478-1834 mellan 3 000 och 5 000 dödsdomar. Vid korstågen, beräknas högst 9 miljoner, snarare kanske 1 milj, ha dött. Och i häxjakterna är de bästa beräkningarna att mellan 30 och 60 tusen "häxor" brändes på bål. Men de siffrorna kommer det inte ens i närheten av vad ateismen hunnit med sista århundradet. 259 000 000 döda runt världen kan hänföras till ateistiska regeringar. 41% av 1900-talets dödsfall beror på ateistiska regeringar - under fredstider och mot den egna befolkningen.Tack till Listverse (icke-kristen sajt) från vilken listan med de 10 ateisterna kommer, fritt översatt/återgiven med rättningar och förbättringar, samt med ytterligare kompletterande info ifrån bl a "For the glory of God" Stark 2003, och Wikipedia.